Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Environmental Engineering

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BE1M16ENI Z,ZK 5 2P+2S anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Předmět je zaměřen na popis interdisciplinárních vztahů živé a neživé přírody s elektrotechnikou. Integrací elektrotechniky do klasických environmentálních postupů se vyvíjejí nové způsoby a metody, které se orientují buď na prediktivní ochranu životního prostředí před průmyslovými vlivy a nebo řeší jejich následky. V rámci předmětu jsou diskutovány jak rutinně používané technologie, tak prototypové a laboratorní, převážně využitelné při insitu sanacích. Inspirace samoobnovitelnými přírodními procesy poskytuje ideální motivaci a platformu pro vývoj a testování nových inovativních metod. Předmět je doplněn laboratorními pracemi realizovanými na ČVUT, VŠCHT, ÚMCH AV ČR a vybranými exkurzemi. Pro předmět bylo vytvořeno laboratorní zázemí na FEL ČVUT v Praze.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Životní prostředí, jeho definice, ekologie a technosféra.

2. Poškození prostředí, druhy znečištění, ekologická zátěž, ekologická katastrofa.

3. Hodnoceni negativních dopadů na prostředí.

4. Sanační technologie - členění, strategie volby a kombinace.

5. Přirozené procesy čištění prostředí a jejich stimulace.

6. Technika environmentálních technologií.

7. Ekonomika environmentálních technologií.

8. Zelené technologie, BAT a průmysl ohleduplný k prostředí.

9. Odpady - druhy, management a průmyslové využití.

10. Analýza životního cyklu.

11. Zelena energetika a obnovitelné zdroje.

12. Výzkum, vývoj a inovace v environmentálních technologiích.

14. Interdisciplinární laboratorní projekt.

Osnova cvičení:

1. Životní prostředí, jeho definice, ekologie a technosféra.

2. Poškození prostředí, druhy znečištění, ekologická zátěž, ekologická katastrofa.

3. Hodnoceni negativních dopadů na prostředí.

4. Sanační technologie - členění, strategie volby a kombinace.

5. Přirozené procesy čištění prostředí a jejich stimulace.

6. Technika environmentálních technologií.

7. Ekonomika environmentálních technologií.

8. Zelené technologie, BAT a průmysl ohleduplný k prostředí.

9. Odpady - druhy, management a průmyslové využití.

10. Analýza životního cyklu.

11. Zelena energetika a obnovitelné zdroje.

12. Výzkum, vývoj a inovace v environmentálních technologiích.

14. Interdisciplinární laboratorní projekt.

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Nemerow, Nelson L, Franklin J. Agardy, Patrick Sullivan, and Joseph A. Salvato. Environmental Engineering. Hoboken, N.J: Wiley, 2009. Print.

2. Davis, Mackenzie L, and David A. Cornwell. Introduction to Environmental Engineering. New York: McGraw-Hill, 2013. Print.

3. Environmental Engineering. Syrawood Pub House, 2016. Print.

4. Sorensen, Bent. Renewable Energy: Physics, Engineering, Environmental Impacts, Economics and Planning., 2017.

5. Smibert, Angie. Environmental Engineering in the Real World., 2017.

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/divize/13116/Katedra_ekonomiky__manazerstvi_a_humanitnich_ved
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 2. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5606506.html