Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Environmental Engineering

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BE1M16ENI Z,ZK 5 2P+2S anglicky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Environmentální inženýrství se zabývá studiem takových technologií, které by neměly mít destruktivní vliv na životní prostředí. Zároveň by měly velmi výrazně napomáhat nápravě stavu, který se označuje termíny ekologická zátěž, znečištěné horninové prostředí nebo ekologická katastrofa. Environmentální inženýr se podílí na výzkumu a vývoji alternativních zdrojů energie, na čištění kontaminované nebo odpadní vody, na zpracování odpadů a na jejich recyklaci. Environmentální inženýrství také přispívá k ochraně zdraví obyvatel a tím napomáhá trvale udržitelnému rozvoji. Souvisejícími obory environmentálního inženýrství jsou geotechnické inženýrství, stavební inženýrství, dopravní inženýrství a bezpečnostní inženýrství. Studenti environmentálního inženýrství by měli být schopni zhodnotit (technology assesment) výkonnost inženýrského systému a zahájit jeho inovace nebo vyvinout nové technologie pro zlepšení ochrany životního prostředí, naučit se shromažďovat, vytvářet a vyhodnocovat údaje o dopadech na životní prostředí, používat logiku a uvažovat o tom, jak identifikovat silné a slabé stránky alternativních řešení.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Životní prostředí, jeho definice, ekologie a technosféra.

2. Poškození prostředí, druhy znečištění, ekologická zátěž, ekologická katastrofa.

3. Hodnoceni negativních dopadů na prostředí.

4. Sanační technologie ? členění, strategie volby a kombinace.

5. Přirozené procesy čištění prostředí a jejich stimulace.

6. Technika environmentálních technologií.

7. Ekonomika environmentálních technologií.

8. Zelené technologie, BAT a průmysl ohleduplný k prostředí.

9. Odpady ? druhy, management a průmyslové využití.

10. Analýza životního cyklu.

11. Zelena energetika a obnovitelné zdroje.

12. Environmentální ekonomie.

13. Výzkum, vývoj a inovace v environmentálních technologiích.

14. Interdisciplinární laboratorní projekt

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Nemerow, Nelson L, Franklin J. Agardy, Patrick Sullivan, and Joseph A. Salvato. Environmental Engineering. Hoboken, N.J: Wiley, 2009. Print.

2. Davis, Mackenzie L, and David A. Cornwell. Introduction to Environmental Engineering. New York: McGraw-Hill, 2013. Print.

3. Environmental Engineering. Place of publication not identified: Syrawood Pub House, 2016. Print.

4. S?rensen, Bent. Renewable Energy: Physics, Engineering, Environmental Impacts, Economics and Planning., 2017.

5. Smibert, Angie. Environmental Engineering in the Real World., 2017.

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/divize/13116/Katedra_ekonomiky__manazerstvi_a_humanitnich_ved
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5606506.html