Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Elements and Operation of Electrical Power Systems

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BE1M15PPE1 Z,ZK 5 2P+2S anglicky
Garant předmětu:
Zdeněk Müller
Přednášející:
Jan Hlaváček, Zdeněk Müller
Cvičící:
Ghaeth Abdulhamid Fandi, Jan Hlaváček, Zdeněk Müller
Předmět zajišťuje:
katedra elektroenergetiky
Anotace:

Student je v rámci předmětu seznámen se základními technickými principy přenosu a distribuce elektrické energie. Probírány jsou parametry klíčových prvků soustav, ustálené, přechodné a poruchové jevy, hlavní zásady dimenzování a chránění, kvalita elektrické energie a její řízení a vlastnosti a použití elektrických strojů.

Požadavky:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce.

Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Osnova přednášek:

1.Modely základních prvků elektroenergetických systémů v časové oblasti a v harmonickém ustáleném stavu

2.Výkon a energie v jednofázové a trojfázové soustavě, kompenzace účiníku

3.Parametry distribučních a přenosových vedení

4.Parametry transformátorů tlumivek a kondenzátorů používaných při přenosu a distribuci el. energie

5.Základní výpočty v sítích ? ustálené stavy soustav

6.Základní výpočty v sítích ? základní poruchové stavy

7.Dimenzování prvků elektrizačních soustav

8.Chránění a jištění, selektivita jištění

9.Řízení napětí a frekvence v ES

10.Kvalita elektrické energie

11.Základní typy, vlastnosti a použití stejnosměrných strojů

12.Základní typy, vlastnosti a použití asynchronních strojů

13.Základní typy, vlastnosti a použití synchronních strojů

14.Shrnutí, rezerva

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Blume, Steven Warren. Electric power system basics: for the nonelectrical professional [online]. Hoboken: Wiley, 2007 [cit. 2013-02-08]. Dostupné z: <http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9780470185810>. ISBN 978-0-470-18581-0.

H. Saadat: Power system analysis. USA, McGraw-Hill, 1999

Hase, Yoshihide. Handbook of power system engineering. Chichester: Wiley, ?2007. xxvi, 548 s. ISBN 9780470033678.

Měřička, J., Hamata, V., Voženílek, P.: Elektrické stroje. Skripta ČVUT, Praha, 2000. ISBN 80-01-02109-2.

www.powerwiki.cz

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T2:G1-116
Müller Z.
16:15–17:45
(přednášková par. 1)
Dejvice haly
Lab. VN.
místnost T2:F1-112
Fandi G.
18:00–19:30
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice haly
Laboratoř ochran
Út
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 6. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5606006.html