Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Elements and Operation of Electrical Power Systems

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BE1M15PPE1 Z,ZK 5 2P+2S anglicky
Garant předmětu:
Zdeněk Müller
Přednášející:
Jan Hlaváček, Zdeněk Müller
Cvičící:
Ghaeth Abdulhamid Fandi, Jan Hlaváček, Zdeněk Müller
Předmět zajišťuje:
katedra elektroenergetiky
Anotace:

Student je v rámci předmětu seznámen se základními technickými principy přenosu a distribuce elektrické energie. Probírány jsou parametry klíčových prvků soustav, ustálené, přechodné a poruchové jevy, hlavní zásady dimenzování a chránění, kvalita elektrické energie a její řízení a vlastnosti a použití elektrických strojů.

Požadavky:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce.

Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Osnova přednášek:

1.Modely základních prvků elektroenergetických systémů v časové oblasti a v harmonickém ustáleném stavu

2.Výkon a energie v jednofázové a trojfázové soustavě, kompenzace účiníku

3.Parametry distribučních a přenosových vedení

4.Parametry transformátorů tlumivek a kondenzátorů používaných při přenosu a distribuci el. energie

5.Základní výpočty v sítích ? ustálené stavy soustav

6.Základní výpočty v sítích ? základní poruchové stavy

7.Dimenzování prvků elektrizačních soustav

8.Chránění a jištění, selektivita jištění

9.Řízení napětí a frekvence v ES

10.Kvalita elektrické energie

11.Základní typy, vlastnosti a použití stejnosměrných strojů

12.Základní typy, vlastnosti a použití asynchronních strojů

13.Základní typy, vlastnosti a použití synchronních strojů

14.Shrnutí, rezerva

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Blume, Steven Warren. Electric power system basics: for the nonelectrical professional [online]. Hoboken: Wiley, 2007 [cit. 2013-02-08]. Dostupné z: <http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9780470185810>. ISBN 978-0-470-18581-0.

H. Saadat: Power system analysis. USA, McGraw-Hill, 1999

Hase, Yoshihide. Handbook of power system engineering. Chichester: Wiley, ?2007. xxvi, 548 s. ISBN 9780470033678.

Měřička, J., Hamata, V., Voženílek, P.: Elektrické stroje. Skripta ČVUT, Praha, 2000. ISBN 80-01-02109-2.

www.powerwiki.cz

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T2:G1-116
Müller Z.
16:15–17:45
(přednášková par. 1)
Dejvice haly
Lab. VN.
místnost T2:F1-112
Fandi G.
18:00–19:30
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice haly
Laboratoř ochran
Út
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5606006.html