Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Základy anatomie a fyziologie II.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BAB31AF2 Z,ZK 4 2P+2L česky

Podmínkou zápisu na předmět BAB31AF2 je, že si student v některém z předchozích semestrů zapsal předmět BAB31AF1

Podmínkou zápisu na předmět BAB31AF2 je, že student si nejpozději ve stejném semestru zapsal příslušný počet předmětů ze skupiny BEZBM

Garant předmětu:
Václav Kvítek
Přednášející:
Václav Kvítek
Cvičící:
Václav Kvítek
Předmět zajišťuje:
katedra teorie obvodů
Anotace:

Předmět Základy anatomie a fyziologie II. poskytuje teoretický základ pro studium bioinženýrských oborů. Studenti se v průběhu tohoto kurzu seznámí se stavbou lidského těla, strukturou a funkcí orgánů a získají potřebné informace pro pochopení fyziologických i patofyziologických procesů. Výuka je rozdělena na přednášky a praktická cvičení, během

kterých se studenti prakticky seznámí se stavbou těla na modelech a dostupných lidských preparátech. Předmět Základy anatomie a fyziologie II. je zaměřen především na orgány, jejich soustavy a nervový systém.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Močové ústrojí.

2. Pohlavní ústrojí mužské a ženské.

3. Srdce.

4. Obecná anatomie cév.

5. Přehled žil.

6. Přehled mízní soustavy.

7. Přehled míšních nervů. Hlavní nervy.

8. Autonomní nervy.

9. Centrální nervový systém.

10. Anatomie zrakového ústrojí.

11. Anatomie sluchového a vestibulárníhoústrojí.

12. Kůže.

13. Žlázy s vnitřní sekrecí.

14. Závěrečné shrnutí

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Dylevský, I. Anatomie a fyziologie člověka. Praha: EPAVA, 1998..

[2] Dylevský, I., Trojan, S. Somatologie (1), (2). Praha: Avicenum, 1990. Silbernagl, S., Despopoulos, A. Atlas fyziologie člověka. Praha: Grada, 1993.

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/BAB31AF2
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost FTVS:P2
Kvítek V.
07:30–09:00
(přednášková par. 1)
Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, Praha 6 - Veleslavín
Posluchárna P2
místnost FTVS:E2-1

09:15–10:45
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, Praha 6 - Veleslavín
Učebna anatomie
místnost FTVS:E2-1

11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, Praha 6 - Veleslavín
Učebna anatomie
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 12. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5439406.html