Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Aplikovaná optoelektronika v lékařství

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BAM31AOL Z,ZK 6 2P+2L česky
Korekvizita:
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra teorie obvodů
Anotace:

Předmět se zabývá cíli a perspektivami neinvazivních měřicích metod v rámci biomedicínského inženýrství (BMI), především optoelektronickými senzory pro lékařskou diagnostiku, základy ekologické a fyziologické optiky, definicí a spektroskopickými měřeními optických parametrů tkáně, modelováním rozptylu fotonů v živé tkáni a dalšími metodami uplatňujícími se v oblasti aplikací optoelektroniky v medicíně.

Požadavky:

1) absolvování laboratorních měření

2) řešení a prezentace semestrálního projektu

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit studenty s moderními optoelektronickými koncepty využívanými v oblasti lékařské diagnostické techniky.

Studijní materiály:

1. Blažek, V.: Aplikovaná optoelektronika v lékařství. ČVUT Praha, 2007.

2. Boats, D. A. (eds.): Handbook of Biomedical Optics. CRC Press, Boca Raton, 2011.

3. Bronzino, J. D.: The Biomedical Engineering Handbook. Springer, Heidelberg, 2000.

4. Harsanyi, G.: Sensors in Biomedical Applications. Fundamentals, Technology and Applications. CRC Press, Boca Raton, 2000.

5. Webster, J. G.: Medical Instrumentation - Application and Design. Wiley, New Yourk, 1995.

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/BAM31AOL
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5435606.html