Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Aplikovaná optoelektronika v lékařství

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BAM31AOL Z,ZK 6 2P+2L česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět BAM31AOL je, že student si nejpozději ve stejném semestru zapsal příslušný počet předmětů ze skupiny BEZBM
Garant předmětu:
Jan Havlík
Přednášející:
Jan Havlík
Cvičící:
Jan Havlík, Zdeněk Horčík
Předmět zajišťuje:
katedra teorie obvodů
Anotace:

Předmět se zabývá cíli a perspektivami neinvazivních měřicích metod v rámci biomedicínského inženýrství (BMI), především optoelektronickými senzory pro lékařskou diagnostiku, základy ekologické a fyziologické optiky, definicí a spektroskopickými měřeními optických parametrů tkáně, modelováním rozptylu fotonů v živé tkáni a dalšími metodami uplatňujícími se v oblasti aplikací optoelektroniky v medicíně.

Požadavky:

1) absolvování laboratorních měření

2) řešení a prezentace semestrálního projektu

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit studenty s moderními optoelektronickými koncepty využívanými v oblasti lékařské diagnostické techniky.

Studijní materiály:

1. Blažek, V.: Aplikovaná optoelektronika v lékařství. ČVUT Praha, 2007.

2. Boats, D. A. (eds.): Handbook of Biomedical Optics. CRC Press, Boca Raton, 2011.

3. Bronzino, J. D.: The Biomedical Engineering Handbook. Springer, Heidelberg, 2000.

4. Harsanyi, G.: Sensors in Biomedical Applications. Fundamentals, Technology and Applications. CRC Press, Boca Raton, 2000.

5. Webster, J. G.: Medical Instrumentation - Application and Design. Wiley, New Yourk, 1995.

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/BAM31AOL
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T2:A3-413a

07:30–09:00
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice
Laborator K413A
místnost T2:A3-413a
Havlík J.
Horčík Z.

11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Laborator K413A
St
Čt
místnost T2:C3-54
Havlík J.
11:00–12:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
T2:C3-54
místnost T2:C4-364
Havlík J.
11:00–12:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Cvicebna

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5435606.html