Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Základy elektromagnetické kompatibility

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BAM17EMC Z,ZK 6 2P+2L česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět BAM17EMC je, že student si nejpozději ve stejném semestru zapsal příslušný počet předmětů ze skupiny BEZBM
Garant předmětu:
Tomáš Kořínek
Přednášející:
Tomáš Kořínek
Cvičící:
Václav Kabourek, Tomáš Kořínek, Jan Spáčil
Předmět zajišťuje:
katedra elektromagnetického pole
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy v oblasti elektromagnetické kompatibility (EMC), které jsou dány do souvislosti s požadavky kladenými na moderní přenosové systémy. Předmět dává komplexní přehled o jednotlivých problémech v rámci elektromagnetické kompatibility jak z pohledu teoretických znalostí, tak zejména z pohledu praktických měření v jednotlivých oblastech jako jsou rušivé signály a jejich omezování, elektromagnetické stínění, odolnost proti vnějšímu poli či biologické aspekty. Daná témata jsou uvedena i v souvislosti s evropskou normativou.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0M17EMC

Požadavky:

Podmínkou získání zápočtu je aktivní účast na cvičeních, vypracování protokolů z měření a úspěšné absolvování závěrečného testu.

https://moodle.fel.cvut.cz/

Osnova přednášek:

1. Úvod do problematiky elmag. kompatibility, základní pojmy a normalizace v oblasti EMC

2. Přenosová vedení z pohledu EMC, rušivé signály, zdroje rušení, mechanismy rušení

3. Přehled měřicí techniky pro EMC, vybavení a postupy

4. Nejistoty měření v oblasti EMC

5. Vazební mechanismy (přeslechy) ? galvanická, kapacitní, induktivní vazba, vazba vyzařováním

6. Omezování rušení - odrušovací prvky, filtry, přepěťové ochrany

7. Elektromagnetické stínění, stínicí účinnost

8. Elektromagneticky stíněné a bezodrazové prostory; stíněná bezodrazová, EMC a reverberační komora

9. Elektromagnetické rušení - vyzařované, vedené

10. Elektromagnetická odolnost - vyzařováním, vedením

11. Metodika měření - elektromagnetická interference a susceptibilita

12. Signal Integrity

13. Biologické aspekty EMC ? limity, standardy a měření

14. Návrh plošných spojů z hlediska EMC

Osnova cvičení:

1.Úvod, bezpečnost práce, normativa v rámci EMC

2.Základní výpočty, opakování zásad z teorie elektromagnetického pole a obvodů

3.Úvod do laboratorních úloh (1-9), nejistoty měření

4.1. Měření parazitních vazeb

5.2. Měření parametrů odrušovacích prvků a přepěťových ochran, vložné útlumy filtrů

6.3. Měření stínicí účinnosti kabelových vedení

7.4. Měření elektromagnetického rušení ? rušení šířené vedením; LISN, proudová sonda

8.5. Měření stínicí účinnosti stínicích materiálů, měření stínicí účinnosti stíněné komory

9.6. Měření elektromagnetického rušení ? rušení šířené zářením; bezodrazová stíněná komora, antény

10.7. Měření elektromagnetické odolnosti ? rušení šířené vedením; CDN, proudová sonda

11.8. Měření elmag. odolnosti - vyzařované vf. elmag. pole; generátor, výkonový zesilovač, antény

12.9. Měření elektromagnetického rušení ? rušení šířené zářením v blízké zóně; sondy blízkého pole

13.Exkurze do EMC laboratoře ? akreditovaná měření, prohlášení o shodě

14.Zápočtový test, zápočet

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Svačina, J.: Úvod do elektromagnetické kompatibility, VUTIUM, FEKT VUT v Brně

2. Paul, C.,R. Introduction to Electromagnetic Compatibility, John Wiley & Sons, Inc., New York, 1992

3. Kaiser, K., L., Electromagnetic Compatibility Handbook, CRC Press, 2005

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/BAM17EMC
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost T2:B2-626
Kořínek T.
Spáčil J.

11:00–12:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Katedra 317, blok B2
místnost T2:B2-626
Kořínek T.
Spáčil J.

14:30–16:00
(přednášková par. 1)
Dejvice
Katedra 317, blok B2
místnost T2:C3-337
Kořínek T.
12:45–14:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
T2:C3-337

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5435306.html