Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Aplikované funkcionální programování

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
MI-AFP KZ 5 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Funkcionální programování představuje jedno z tradičních programovacích paradigmat. Jelikož v současné době jsou na vzestupu tradiční i nové funkcionální jazyky a funkcionální paradigma se stává i důležitým prvkem tradičně imperativních jazyků (C++, C#, Java), je nutnou kompetencí softwarového inženýra toto paradigma ovládat jak po stránce teoretické, tak především praktické.

Požadavky:

BI-PPA je vhodnou, nikoliv nutnou prerekvizitou.

Osnova přednášek:

1. Úvod do předmětu, funkcionálního programování a nástrojů.

2. Funkce a datové typy

3. Větvení a strukturování kódu

4.Další důležité datové typy, divergence a práce s chybami, lazy vyhodnocování

5. Pokročilejší konstrukce při tvorbě funkcí a operátorů

6. Typové třídy 1

7. Typové třídy 2

8. Typové třídy 3

9. Tvorba dokumentace a testů

10. Webový framework (Spock/Scotty/Yesod), Vai a reaktivní programování

11. GUI aplikace

12. Diskuse a konzultace

Osnova cvičení:

1. Úvod do předmětu, funkcionálního programování a nástrojů.

2. Funkce a datové typy

3. Větvení a strukturování kódu

4.Další důležité datové typy, divergence a práce s chybami, lazy vyhodnocování

5. Pokročilejší konstrukce při tvorbě funkcí a operátorů

6. Typové třídy 1

7. Typové třídy 2

8. Typové třídy 3

9. Tvorba dokumentace a testů

10. Webový framework (Spock/Scotty/Yesod), Vai a reaktivní programování

11. GUI aplikace

12. Diskuse a konzultace

Cíle studia:

Koncepty budou demonstrovány na čistém funkcionálním jazyku Haskell, nicméně studenti by měli být schopni aplikovat nabyté poznatky i v ostatních jazycích; bude též poskytnut přehled současné nabídky funkcionálních jazyků a jejich základních vlastností.

Studijní materiály:

Učebnice:

The Haskelll Book

Learn you a Haskell for Great Good

Články:

Why functional programming matters

How functional programming mattered

Další materiály:

https://wiki.ccmi.fit.cvut.cz/doku.php?id=programming:haskell

Poznámka:

Tento předmět obsahově navazuje na bakalářský předmět Programovací paradigmata

https://courses.fit.cvut.cz/MI-AFP/

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/MI-AFP/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5429206.html