Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Podnikání na internetu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2383705 Z 2 0P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

Hlavním cílem předmětu je podpora a rozvoj podnikatelských a manažerských znalostí a dovedností. Kurz představuje podnikání jako relevantní cestu budoucího profesního uplatnění. V úvodu se kurz soustředí na představení konceptu Průmysl 4.0 a jeho základních prvků. Dále jsou představeny klíčové faktory potřebné pro formování podnikatelské ideji a strategie, struktura podnikatelského plánu a možnosti, jak zajistit financování podnikání. Kurz se zaměřuje také na představení možností využití internetu, jako efektivního nástroje pro podporu podnikání. V rámci kurzu jsou představovány klíčové aplikace internetu, podporující různé oblasti podnikání, především formy elektronického obchodování a marketingu.

Požadavky:

Základní znalosti z kurzu Management a ekonomika podniku.

Osnova přednášek:

Seminář 1

?Industry 4.0 - historie, podstata, potenciál pro podnikání

Seminář 2

?Podnikatelská idea a strategie

?Podnikatelský plán

Seminář 3

?Podnikatelská idea a strategie

?Podnikatelský plán

Seminář 4

?Ekonomika a zdroje financování podnikání

?Moderní formy financování na internetu

Seminář 5

?Obchod, internetové a elektronické obchodování

?Modely a koncepty elektronického obchodu - B2B, B2C, C2C

Seminář 6

?Obchod, internetové a elektronické obchodování

?Modely a koncepty elektronického obchodu - B2B, B2C, C2C

?Výhody a nevýhody elektronického obchodu

Seminář 7

?Marketingové koncepty

Seminář 8

?Marketingová komunikace

Seminář 9

?Marketing na internetu a sociálních sítích

Seminář 10

?Infrastruktura, bezpečnost, testování použitelnosti

Seminář 11

?Projektování elektronického obchodu

Seminář 12

?Projektování elektronického obchodu

Seminář 13

?Projektování elektronického obchodu

Osnova cvičení:

Seminář 1

?Industry 4.0 - historie, podstata, potenciál pro podnikání

Seminář 2

?Podnikatelská idea a strategie

?Podnikatelský plán

Seminář 3

?Podnikatelská idea a strategie

?Podnikatelský plán

Seminář 4

?Ekonomika a zdroje financování podnikání

?Moderní formy financování na internetu

Seminář 5

?Obchod, internetové a elektronické obchodování

?Modely a koncepty elektronického obchodu - B2B, B2C, C2C

Seminář 6

?Obchod, internetové a elektronické obchodování

?Modely a koncepty elektronického obchodu - B2B, B2C, C2C

?Výhody a nevýhody elektronického obchodu

Seminář 7

?Marketingové koncepty

Seminář 8

?Marketingová komunikace

Seminář 9

?Marketing na internetu a sociálních sítích

Seminář 10

?Infrastruktura, bezpečnost, testování použitelnosti

Seminář 11

?Projektování elektronického obchodu

Seminář 12

?Projektování elektronického obchodu

Seminář 13

?Projektování elektronického obchodu

Cíle studia:

Hlavním cílem předmětu je podpora a rozvoj podnikatelských a manažerských znalostí a dovedností. Kurz představuje podnikání jako relevantní cestu budoucího profesního uplatnění. V úvodu se kurz soustředí na představení konceptu Průmysl 4.0 a jeho základních prvků. Dále jsou představeny klíčové faktory potřebné pro formování podnikatelské ideji a strategie, struktura podnikatelského plánu a možnosti, jak zajistit financování podnikání. Kurz se zaměřuje také na představení možností využití internetu, jako efektivního nástroje pro podporu podnikání. V rámci kurzu jsou představovány klíčové aplikace internetu, podporující různé oblasti podnikání, především formy elektronického obchodování a marketingu.

Studijní materiály:

?Mařík, V. a kol.: Průmysl 4.0, Computer-Press (v tisku)

?Donát, J.: E-Business pro manažery, Grada Publishing, Praha 2000

?Shim, J. K.: The international handbook of electronic commerce; Chicago: Glenlake Publishing : Fitzroy Dearborn, 2000

?Tondr, L.: Podnikáme s Internetem, Computer Press, Praha 2002

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5291206.html