Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Úpravy závěrečných prací v MS Wordu

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
614W1UP KZ 4 8B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Jan Mejstřík
Cvičící:
Jan Mejstřík
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

Studenti budou seznámeni se zásadami tvorby a úpravy rozsáhlých dokumentů a základními typografickými pravidly. Budou správně aplikovat styly, vytvářet obsahy, seznamy obrázků, tabulek, grafů apod., poznámky pod čarou, titulky, rejstřík. Procvičí si opravy již hotových dokumentů. Cílem předmětu je připravit studenty na bezproblémovou úpravu bakalářských a diplomových prací, aby se pak mohli soustředit zejména na psaní závěrečné práce.

Požadavky:

nejsou definovány

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Komplexní příprava studentů na jednotnou a profesionální úpravu bakalářských a diplomových prací. Seznámení s typografickými pravidly. Usnadnění práce s využitím stylů, oddílů, číslování stránek, poznámek pod čarou, seznamů obrázků, rejstříku, automatických polí (např. StyleRef).

Studijní materiály:

Josef Pecinovský: Microsoft Office 2013 Podrobná uživatelská příručka, Computer Press

T. Šimek: Word 2013 - podrobný průvodce, Grada

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 3. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5277306.html