Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Úpravy závěrečných prací v MS Wordu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
614W1UP KZ 4 8B česky
Přednášející:
Jan Mejstřík
Cvičící:
Jan Mejstřík
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

Studenti budou seznámeni se zásadami tvorby a úpravy rozsáhlých dokumentů a základními typografickými pravidly. Budou správně aplikovat styly, vytvářet obsahy, seznamy obrázků, tabulek, grafů apod., poznámky pod čarou, titulky, rejstřík. Procvičí si opravy již hotových dokumentů. Cílem předmětu je připravit studenty na bezproblémovou úpravu bakalářských a diplomových prací, aby se pak mohli soustředit zejména na psaní závěrečné práce.

Požadavky:

nejsou definovány

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Komplexní příprava studentů na jednotnou a profesionální úpravu bakalářských a diplomových prací. Seznámení s typografickými pravidly. Usnadnění práce s využitím stylů, oddílů, číslování stránek, poznámek pod čarou, seznamů obrázků, rejstříku, automatických polí (např. StyleRef).

Studijní materiály:

Josef Pecinovský: Microsoft Office 2013 Podrobná uživatelská příručka, Computer Press

T. Šimek: Word 2013 - podrobný průvodce, Grada

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5277306.html