Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Rozvoj komunikačních dovedností

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17VRKD Z 2 2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Cílem předmětu je naučit se základům interpersonální pracovní a sociální komunikace a interaktivní formou si osvojit některé návyky, které později budou moci využívat ve své odborné praxi i v běžném životě. Studenti získají základní znalosti o mezilidské komunikaci, vyjednávání a řešení konfliktů.

Požadavky:

Od studentů se očekává větší interaktivní zapojení. Žádné další zvláštní požadavky na studenty nejsou kladeny.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1) Úvod do praktické psychologie, osobnostní typy, chování osob, vývoj chování v životě jedince, význam změny paradigmatu a role předsudků. Slovní a non-verbální komunikace.

2) Vedeni dialogů, aktivní naslouchání, empatie, kladení otázek, komunikační problémy, efektivní komunikace

3) Spolupráce nebo boj o moc? Styly komunikace. Etika komunikace. Manipulační techniky komunikace.

4) Základy prezentace. Obsah a forma. Role přípravy, dynamika a struktura prezentace. Rétorické styly a chyby.

5) Konfliktní situace a jich řešení. Praktické příklady.

6) Zvládání námitek a argumentace.

7) Specifika komunikace s pacienty pro nelékařské pracovníky nemocnice.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Studijní literatura

[1] PLAMÍNEK, Jiří: Komunikace a prezentace. Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4484-1

[2] COVEY, Stephen R.: Sedm návyků skutečně efektivních lidí. Management press, 2012

[3] ADAIR, John: Efektivní komunikace. Alfa publishing 2004

[4] BERCKHAN, Barbara: Komunikace bez zábran. Portál, 2012

[5] KŘIVKOVÁ, J.; TOMOVÁ,Š. : Komunikace s pacientem v intenzivní péči.Grada, 2016.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5259506.html