Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Přístroje, metody a postupy v klinické praxi II

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17ABBPMP2A KZ 2 1P+1L anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

V rámci předmětu bude kladen důraz na následující problematiky: provoz a dokumentace z pohledu zobrazovacích metod, vztah zobrazovacích metod a systémů vůči NIS, základy pojmů a metod v jednotlivých oborech diagnostického zobrazování, základy zobrazovacích systémů z pohledu interpertace a popis obrazů, praxe z oblasti diagnostického zobrazování (radiologie, ultrasonografie, zobrazování magnetickou rezonancí, nukleární medicína, endoskopie, PET, SPECT). Výuka se uskuteční na klinikách 1. LF UK v Praze a výhradně ve zkouškovém období zimního semestru (typicky v 15. týdnu (typicky v 15. týdnu a 16. týdnu z důvodu velkého počtu, budou vytvořeny dvě skupiny cca do 30 studentů podle uvedených týdnů). Jakmile bude během října potvrzeno z 1. LF UK a VFN, že se jedná o tyto týdny, pak se bude řešit rozdělení studentů do uvedených týdnů. Současně bude následně zveřejněn finální harmonogram).

Požadavky:

Podmínkou pro udělení klasifikovaného zápočtu je jednak prezence na všech praktických částech a dále úspěšné absolvování dvou testů hodnocených podle ECTS klasifikační stupnice. Okruhy jsou uvedeny na www stránce předmětu a k tomu je třeba ještě si zopakovat znalosti a vědomosti z Fyziky II., Lékařských přístrojů a zařízení a též Zobrazovacích systémů. Viz též www stránky předmětů.

Osnova přednášek:

1.Zobrazovací metody - přehled (fyzikální základy)

2.Vztah zobrazovacích metod a systémů vůči NIS

3.Základy pojmů a metod v jednotlivých oborech diagnostického zobrazování

4.Základy zobrazovacích systémů z pohledu interpertace a popis obrazů

5.Principy diagnostického zobrazování (radiologie)

6.Principy diagnostického zobrazování (ultrasonografie)

7.Principy diagnostického zobrazování (zobrazování magnetickou rezonancí I.)

8.Principy diagnostického zobrazování (zobrazování magnetickou rezonancí II.)

9.Principy diagnostického zobrazování (zobrazování magnetickou rezonancí III.)

10.Principy diagnostického zobrazování (nukleární medicína)

11.Principy diagnostického zobrazování (endoskopie)

12.Principy diagnostického zobrazování (SPECT)

13.Principy diagnostického zobrazování (PET)

14.Souhrn, přehled tematických bloků ke kl.z

Osnova cvičení:

1. Zobrazovací metody - přehled aplikací v klinické praxi

2. Vztah zobrazovacích metod a systémů vůči NIS - praxe

3. Základy pojmů a metod v jednotlivých oborech diagnostického zobrazování - praxe

4. Základy zobrazovacích systémů z pohledu interpertace a popis obrazů - praxe

5. Praxe diagnostického zobrazování (radiologie)

6. Praxe diagnostického zobrazování (ultrasonografie)

7. Praxe diagnostického zobrazování (zobrazování magnetickou rezonancí I.)

8. Praxe diagnostického zobrazování (zobrazování magnetickou rezonancí II.)

9. Praxe diagnostického zobrazování (zobrazování magnetickou rezonancí III.)

10. Praxe diagnostického zobrazování (nukleární medicína)

11. Praxe diagnostického zobrazování (endoskopie)

12. Praxe diagnostického zobrazování (SPECT)

13. Praxe diagnostického zobrazování (PET)

14. Test, klasifikovaný zápočet

Cíle studia:

Hlavním cílem předmětu je, aby studenti získali další poznatky, vědomosti, návyky, dovednosti, zkušenosti a představy a to zejména v návaznostech a v souvislostech mezi tím, co získali v odborných předmětech a během odborné praxe a klinickými obory, resp. klinickým prostředím (praxí) ve fakultní nemocnici.

Studijní materiály:

[1]Kala, M., Kubínek, R.: Nemocnice aneb Rukověť zvídavého pacienta. Rubico: Olomouc, 2000. ISBN: 80-85839-47-4.

[2]Hrazdira, I., Mornstein, V.: Lékařská biofyzika a přístrojová technika. Neptun: Brno, 2004.

[3]Beneš, J. a kol. Základy lékařské biofyziky. 3. vydání. Praha: Karolinum, 2011. 200 s. ISBN 978-80-246-2034-3

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5210006.html