Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Signály a soustavy

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BD5B37SAS Z,ZK 4 14KP+6KC česky
Garant předmětu:
Karel Fliegel
Přednášející:
Karel Fliegel, Pavel Puričer
Cvičící:
Karel Fliegel, Pavel Puričer
Předmět zajišťuje:
katedra radioelektroniky
Anotace:

Jde o průpravný předmět, který je zaměřen na popis spojitých a diskrétních signálů a soustav v časové a kmitočtové oblasti. Dále seznamuje se základními vlastnostmi pásmových signálů, analogových modulací a náhodných signálů.

Požadavky:

Předpokládá se znalost lineární algebry a matematické analýzy, zejména pak komplexní analýza a integrální transformace.

Osnova přednášek:

1. Úvod, klasifikace signálů ve spojitém a diskrétním čase, popis a význam (deterministický, náhodný, kauzální, finitní, periodický), speciální signály (jednotkový skok, obdélníkový impuls, Diracův impuls, jednotkový impuls, vzorkovací signál).

2. Charakteristiky signálů v časové oblasti (střední hodnota, energie, výkon, vzájemná energie a výkon, vzájemné korelace a autokorelace).

3. Spektrální reprezentace spojitých signálů, ortogonální signály, báze. Fourierova řada (FS). Fyzikální význam harmonických složek.

4. Fourierova transformace (FT). Vlastnosti transformace, Parsevalova věta. Transformace zvláštních signálů. Energetické a výkonové spektrum a vztah ke korelační funkci.

5. Spektrum analogově modulovaných signálů, úvod do analogových modulací.

6. Spektrum diskrétních signálů. Vzorkovací věta. Diskrétní Fourierova řada (DFS) a Fourierova transformace v diskrétním čase (DtFT). Spektrální hustota energie a výkonu.

7. Ideální vzorkování a interpolace, překrývání spekter.

8. Vzájemné vztahy FT, FS, DtFT, DFS. Diskrétní Fourierova transformace (DFT) a rychlá Fourierova transformace (FFT), použití pro výpočet FT a FS.

9. Klasifikace soustav a jejich vlastnosti, popis lineárních a časově invariantních soustav v časové oblasti, konvoluce, stabilita soustavy.

10. Popis lineárních a časově invariantních soustav v kmitočtové oblasti, přenosová funkce a frekvenční charakteristika.

11. Ideální filtry, náhrada spojité soustavy diskrétní soustavou.

12. Průchod signálu nelineárními soustavami, intermodulace.

13. Pásmové signály a jejich popis, komplexní obálka, vzorkování pásmového signálu.

14. Úvod do náhodných signálů, stacionarita a ergodicita, bílý šum.

Osnova cvičení:

1. Úvod a organizace cvičení. Opakování matematických základů. Klasifikace signálu ve spojitém a diskrétním čase.

2. Charakteristiky signálu v časové oblasti, energie a výkon signálu ve spojitém a diskrétním čase.

3. Charakteristiky signálu v časové oblasti, autokorelační a vzájemná korelační funkce.

4. Komplexní Fourierova řada (FS), spektrum spojitého periodického signálu.

5. První semestrální test. Výkonové spektrum, vztah k autokorelační funkci.

6. Fourierova transformace (FT), vztahy signál - spektrum - autokorelační funkce - spektrální energetická/výkonová hustota.

7. Fourierova řada a transformace v diskrétním čase DtFT a DtFS, vztah: signál - spektrum - autokorelační funkce - energetické/výkonové spektrum.

8. Druhý semestrální test. Vzorkování signálu.

9. Klasifikace soustav. Popis lineární stacionární soustavy (LTI) v časové oblasti, konvoluce, stabilita soustavy.

10. Popis lineární stacionární soustavy (LTI) v kmitočtové oblasti, přenosová funkce a frekvenční charakteristika.

11. Generování signálu, zobrazení signálu, výpočet energie a výkonu, výpočet autokorelační funkce v Matlabu.

12. Výpočet koeficientů Fourierovy řady (FS a DtFS) a spektra (FT a DtFT) pomocí DFT/FFT, výpočet energie a výkonu ve spektrální oblasti v Matlabu.

13. LTI soustava, přenosová funkce, rozložení pólů a nul systémové funkce, výpočet odezvy na buzení, charakteristiky signálu na vstupu a výstupu soustavy v Matlabu.

14. Prezentace semestrálních projektů, zápočty.

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Hrdina, Z., Vejražka, F., Signály a soustavy, Praha: ČVUT, 1998.

[2] Oppenheim, A. V., Willsky, A. S., Young, I. T., Signals and systems, Harlow: Pearson, 2013.

[3] Taylor, F. J., Principles of Signals and Systems, McGraw-Hill, 1994.

[4] Boulet, B., Fundamentals of Signals and Systems, Da Vinci Engineering Press, 2005.

[5] Papoulis, A., Probability, random variables, and stochastic processes, McGraw-Hill, 2002.

[6] Proakis, J. G., Salehi, M., Digital communications, Boston: McGraw - Hill, 2008.

[7] Kompletní podklady pro přednášky a semináře jsou k dispozici na moodlu: https://moodle.fel.cvut.cz/, https://moodle.kme.fel.cvut.cz/

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B2B37SAS/
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost T2:C3-434
Fliegel K.
Puričer P.

14:30–16:00
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř
místnost T2:C3-434
Puričer P.
16:15–17:00
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 11)

Dejvice
Laboratoř
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 1. 4. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4977606.html