Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Elektroenergetika 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BD5B15EN2 Z,ZK 4 1,5 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektroenergetiky
Anotace:

Předmět je zaměřen na termodynamické procesy v tepelných elektrárnách, seznamuje se základními energetickými bilancemi a strukturou výrobních zdrojů. Ve druhé části předmětu jsou studenti seznámeni s problematikou izolačních vysokonapěťových systémů a jejich testování. Dále je diskutována problematika přepětí v elektroenergetických systémech.

Požadavky:

Studenti zpracovávají semestrální práce z vybraných témat předmětu v rozsahu určeném a kontrolovaném příslušným vyučujícím. Témata prací jsou uvedena na www.powerwiki.cz/wiki/EN2. Odevzdání a kontrola prací probíhá osobně.

Osnova přednášek:

1. Typy elektroenergetických zdrojů, termodynamické zákony a děje

2. Termodynamické oběhy

3. Možnosti zvyšování účinnosti elektrárenských oběhů

4. Energetické bilanční rovnice prvků tepelné elektrárny

5. Technologické okruhy tepelných elektráren

6. Jaderné reaktory a elektrárny

7. Elektrické části elektrárenských bloků, struktura a dimenzování vlastní spotřeby

8. Vodní elektrárny a obnovitelné zdroje elektrické energie

9. Izolační vysokonapěťové systémy a jejich vlastnosti

10. Zkušebny vysokých napětí a napěťové testy

11. Přepětí, koordinace izolace

12. Provozní a atmosférická přepětí

13. Ochrany proti přepětí

14. Rezerva

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Podklady k přednáškám a cvičením jsou k dispozici na www.powerwiki.cz/wiki/EN2 ve formátu pdf.

[1] Dočekal A., Bouček S.: Elektrárny II, ČVUT, Praha, 1998

[2] Doležal J., Bouček S., Šťastný J.: Jaderné a klasické elektrárny, ČVUT, Praha, 2011

[3] Hasman T.: Přepětí v elektroenergetických soustavách, ČVUT, Praha, 2004

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 2. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4977306.html