Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Elektroenergetika 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BD5B15EN1 Z,ZK 4 1,5 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Ivo Doležel
Cvičící:
Martin Čerňan, Ivo Doležel
Předmět zajišťuje:
katedra elektroenergetiky
Anotace:

Předmět seznamuje studenty se základními principy a topologiemi elektrických přenosových a distribučních soustav. Probrány jsou parametry klíčových prvků soustav, ustálené, přechodné a poruchové jevy, hlavní zásady dimenzování a chránění.

Požadavky:

Studenti zpracovávají semestrální práce z vybraných témat předmětu v rozsahu určeném a kontrolovaném příslušným vyučujícím. Práce jsou zadávány prostřednictvím http://www.powerwiki.cz/wiki/EN2, odevzdávání probíhá pomocí emailové komunikace, osobní konzultace jsou možné.

Osnova přednášek:

1. Elektrizační soustava

2. Parametry venkovních vedení

3. Parametry kabelových vedení a transformátorů

4. Úbytky napětí a ustálené chody

5. Zkraty v ES

6. Zemní spojení v distribučních sítích

7. Stabilita přenosu

8. Elektrické ochrany generátorů a transformátorů

9. Elektrické ochrany vedení, jištění v sítích nn

10. Elektrické stanice

11. Uzemňování a dimenzování

12. Řízení frekvence a napětí v ES

13. Podpůrné a systémové služby

14. Rezerva

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Studijní podklady jsou k dispozici na http://www.powerwiki.cz/wiki/EN2, kde jsou studentům zpřístupňovány aktuální studijní materiály pro teoretickou i výpočetní část, zadání samostatných prací a další podpůrné materiály včetně anglických verzí pro znalost terminologie.

Blume, Steven Warren. Electric power system basics: for the nonelectrical professional [online]. Hoboken: Wiley, 2007 [cit. 2013-02-08]. Dostupné z: <http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9780470185810>. ISBN 978-0-470-18581-0.

El-Hawary, M. E. Introduction to electrical power systems [online]. New York: Wiley, 2008. IEEE Press series on power engineering [cit. 2013-02-08]. Dostupné z: <http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9780470411377>. ISBN 978-0-470-41137-7.

Hase, Yoshihide. Handbook of power system engineering. Chichester: Wiley, ?2007. xxvi, 548 s. ISBN 9780470033678.

Kasicki, Ismail. Analysis and design of low-voltage power systems: an engineer's field guide. Weinheim: Wiley, ?2002. xxii, 387 s. ISBN 9783527602339.

Kasikci, Ismail. Short circuits in power systems: a practical guide to IEC 60 909. Weinheim: Wiley, ?2002. xvi, 262 s. ISBN 9783527600465.

Horowitz, Stanley H. a Arun G. Phadke. Power system relaying. 3rd ed. Chichester: Wiley, ?2008. xvi, 331 s. ISBN 9780470758786.

Poznámka:
Další informace:
http://www.powerwiki.cz/wiki/Vyuka
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost
Doležel I.
16:15–18:45
(přednášková par. 1)
Út
místnost T2:F1-109
Čerňan M.
14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Dejvice haly
Výpočetní lab.315
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 2. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4977206.html