Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Betonové konstrukce 4K

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
133B04K Z,ZK 4 2P+1C česky
Garant předmětu:
Lukáš Vráblík
Přednášející:
Jan Vítek, Lukáš Vráblík
Cvičící:
Michal Drahorád
Předmět zajišťuje:
katedra betonových a zděných konstrukcí
Anotace:

Seznámení s detailní problematikou návrhu předpětí mostních konstrukcí, postupy jejich výpočetní analýzy a vlivy technologie výstavby. Seznámení s principy konstrukční generické optimalizace.

Požadavky:

Znalosti odpovídající rozsahem dříve probírané látce v rámci předmětů bakalářského a magisterského studia v oblasti betonových konstrukcí a obecné teorie konstrukcí.

Osnova přednášek:

1. Principy návrhu předpětí pro mostní konstrukce - část 1

2. Principy návrhu předpětí pro mostní konstrukce - část 2

3. Principy návrhu předpětí pro mostní konstrukce - část 3

4. Základní filosofie tvorby výpočetních modelu betonových mostních konstrukcí

5. Výpočetní analýza - letmo betonované konstrukce

6. Výpočetní analýza - vysouvané konstrukce, segmentové konstrukce

7. Výpočetní analýza - zavěšené a hybridní konstrukce

8. Geometrická optimalizace konstrukcí

9. Návrhové normové postupy betonových mostních konstrukcí - porovnání současných a dříve platných postupu

10. Vybrané problémy při realizaci mostních konstrukcí

11. Smyk a kroucení - teoretická analýza železobetonových a předpjatých konstrukcí, praktické provádění, konstrukční zásady

12. Interakce mostní konstrukce a podloží (okolního prostředí)

13. Shrnutí a opakování probírané látky

Osnova cvičení:

- Konstrukční a statický návrh předpjaté mostní konstrukce;

- Výpočetní analýza redistribuce namáhání na reologicky nehomogenní konstrukci;

Cíle studia:

Prohloubení komplexních znalostí v oblasti navrhování předpjatých betonových konstrukcí a mostů. Seznámení se specifiky jednotlivých technologií výstavby mostních konstrukcí a jejich zohlednění ve výpočetní analýze. Základní principy optimalizace stavebních konstrukcí. vybrané problémy působení betonových mostních konstrukcí - interakce smyku a kroucení a vliv způsobu založení na celkové působení konstrukce.

Studijní materiály:

Předpjaté betonové konstrukce, Jaroslav Navrátil, ISBN 80-214-2649-7, 2008

Prestressed Concrete, A Fundamental Approach, Edward G. Nawy, ISBN 0-13-149759-6, 2005

Stability of Structures, Elastic, Inelastic, Fracture and Damage Theories, Zdenek P. Bazant, Luigi Cedolin, ISBN 0-486-42568-1, 2003

webové stránky předmětu - poskytnuté podklady z přednášek a další pomůcky

Poznámka:
Další informace:
http://people.fsv.cvut.cz/~vrablluk/
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:B-786

08:00–09:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B786
místnost TH:B-786

10:00–11:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B786
Út
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4955206.html