Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Oceňování nemovitostí

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
126OCNE Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Renáta Schneiderová Heralová
Přednášející:
Renáta Schneiderová Heralová
Cvičící:
Renáta Schneiderová Heralová
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Anotace:

Základní pojmy z oblasti oceňování nemovitost, Metody oceňování nemovitostí, účel a použití, Teorie oceňování. Nákladová metoda, Porovnávací metoda, Výnosová metoda. Analýza tržní hodnoty - metody závěrečné analýzy tržní hodnoty. Administrativní cena nemovitostí. Oceňování nemovitostí v bankovnictví, pojišťovnictví, v obchodních aktivitách, ve správě majetku.

Oceňování věcných břemen a služebností.

Speciální metody oceňování pozemků.

Znalecký posudek, zpráva o ocenění nemovité věci.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:

1.Základní pojmy z oblasti oceňování nemovitých věcí

2.Metody oceňování, účel a použití

3.Teorie oceňování

4.Nákladová metoda, opotřebení, funkční a ekonomické nedostatky

5.Porovnávací metoda, korekce porovnávaných nemovitostí

6.Výnosová (příjmová) metoda, analýza výnosů a nákladů

7.Analýza tržní hodnoty - metody závěrečné analýzy tržní hodnoty

8.Administrativní cena (cena zjištěná, směrná hodnota)

9.Oceňování v bankovnictví, pojišťovnictví, v obchodních aktivitách, ve správě majetku

10.Oceňování věcných břemen a práva stavby

11.Oceňování pozemků

12.Reziduální metody, oceňování v developmentu

13.Znalecký posudek, zpráva o ocenění nemovitosti

Osnova cvičení:

Pro nemovité věci, stavby, dle volby studenta a pozemky, jejichž je součástí, zpracovat odhad tržní hodnoty nemovitých věcí nákladovou, porovnávací a výnosovou metodou.

1.-3. Bytová jednotka vč. podílu na pozemku

4.-8. Rodinný dům / rekreační chalupa / rekreační chata / budova / hala vč. pozemků a příslušenství

9.-12. Ocenění nezastavěného pozemku reziduální metodou

Cíle studia:

Cílem předmětu je naučit studenty teorii a obecnou metodiku základních tří skupin metod tržního oceňování nemovitých věcí - porovnávací, výnosovou a nákladovou, a tyto metody aplikovat pro konkrétní případy ocenění nemovitostí. Studenti získají přehled o speciálních metodách oceňování nemovitých věcí – reziduální metody. Důraz je kladen na užití různých metod a jejich modifikací v závislosti na účelu ocenění (pojišťovny, banky, finanční správa apod.)

Studijní materiály:

!Schneiderová Heralová, R.: Oceňování nemovitých věcí. Praha: Fineco, 2015. ISBN 978-8086590141

!Ort, P., Ortová Šeflová O.: Oceňování nemovitostí v praxi, Leges 2017, ISBN 978-8075022343

!Bradáč, A. a kol.: Teorie a praxe oceňování nemovitých věcí, AN CERM Brno 2016, ISBN 978-8072049301

!Aktuální znění oceňovací vyhlášky (vyhl. č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku)

?Wyat, P.: Property Valuation, Wiley-Blackwell, 2013. ISBN 978-1-119-96865-8

?Sayce, S., Smith, J., Cooper, R., Venmore-Rowland, P.: Real Estate Appraisal (From Value to Worth), BlackwellPublishing 2006. ISBN 978-1-4051-0001-4

:elektronické podklady k přednáškám a videozáznamy (MS Teams)

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:B-473

13:00–14:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B473
St
místnost TH:B-784

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
B784
místnost TH:B-480

16:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B480
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4936506.html