Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Inženýrské sítě a balneo

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
144YISB Z,ZK 6 4P+1C česky
Garant předmětu:
Bohumil Šťastný
Přednášející:
Filip Horký, Bohumil Šťastný
Cvičící:
Filip Horký, Bohumil Šťastný
Předmět zajišťuje:
katedra vodního hospodářství obcí
Anotace:

Předmět je zaměřen na zásady navrhování inženýrských sítí jako jsou vodovod, kanalizace, plyn, eleiktroinstalace a na komunální a léčebné lázeňství.

Požadavky:

Absolvování předmětu VO2

Osnova přednášek:

Klasifikace inž. sítí (IS)

Základy typologie IS

Zatížení, zatěžovací stavy a režimy IS

Postupy a prostředky koordinace technického řešení IS v území obytného pásma včetně koordinace na TZB a v území průmyslových závodů

Materiál a zatížení IS liniových tras

Ochrana IS, provádění a ekonomika

Základy technického řešení vodovodů, plynovodů, teplovodů, kanalizace, elektrorozvodných a telekomunikačních sítí

Objekty komunálního a léčebného lázeňství.

Zásady navrhování a výstavby koupališť

Voda v plaveckých bazénech a lázních a péče o ni.

Technologie úpravy vody

Čerpací stanice a potrubní materiál

Filtrace a chemické hospodářství

Legislativa

Osnova cvičení:

Cvičení: Seminární část je zaměřena k aktivní odborné diskusi k zadaným tématům na základě vstupních referátů studentů.

Cíle studia:

Cílem studia je seznámení studentů se základy navrhování inženýrských sítí a bazénových a lázeńských provozů.

Studijní materiály:

![1] Václav Beran: Městské inženýrství, 2011, ISBN 978-80-87438-09-1, vydal: ČKAIT.

![2] Michal Vlášek: Bazény, 2012, ISBN: 978-80-247-3888-8, vydal Grada.

![3] Jozef Kriš: Úprava vody, 2018. Vydal: Západoslovenské tlačiarně, Slalica.

![4] Kučerová Z. a kol.: Principy a pravidla územního plánování, Vydavatel : Ústav územního rozvoje, Brno 2016.

?[5] ČSN EN ISO 14414:Energetické hodnocení systému čerpadla, 2015

?[6] ČSN 755301: Vodárenské a čerpací stanice, 2014.

?[7] Perkins P.: Swimming pool - design and construction, 4th edition, 2007

?[8] Guidelines for the design and construction of swimming pools in remote areas, Biotext Pty Ltd, 2011

?[9] Brant M., et al.: Twort’s Water Supply, Elsevier Science & Technology, 2016

?[10] Hamilton A, et al.: Utility and Infrastructure Management Bundle, IWA Publishing, 2014

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4935706.html