Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Rekonstrukce a zesilování mostů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
133YRZM Z 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Michal Drahorád
Přednášející:
Michal Drahorád
Cvičící:
Michal Drahorád
Předmět zajišťuje:
katedra betonových a zděných konstrukcí
Anotace:

Předmět je zaměřen na problematiku hodnocení existujících masivních mostů, stanovení jejich zatížitelnosti, návrh oprav a zesilování

Požadavky:

Navazuje na předměty BM1K, BK02

Osnova přednášek:

1Základy hodnocení existujících konstrukcí, vlastnosti materiálů a zatížení

2Vývoj navrhování betonových mostů a zatížení (teorie dovolených namáhání, stupeň bezpečnosti, mezní stavy)

3Diagnostický průzkum mostů, diagnostické metody, postupy a jejich vyhodnocen

4Opravy a rekonstrukce masivních mostů, specifika navrhování a posuzování jednotlivých metod - 1. část

5Opravy a rekonstrukce masivních mostů, specifika navrhování a posuzování jednotlivých metod - 2. část

Osnova cvičení:

Návrh opravy stávajícího železobetonového trámového mostu v rozsahu:

- Návrh nosné konstrukce mostu podle původních návrhových předpisů

- Přehledné výkresy mostu

- Stanovení zatížitelnosti mostu podle ČSN 73 6222

- Návrh zesílení konstrukce různými metodami (spřažená deska, FRP lamely, předpětí)

- Stanovení zatížitelnosti po zesílení

- Přehledné výkresy mostu po zesílení

Cíle studia:

Prohloubit znalosti studentů v oblasti problematiky hodnocení existujících masivních (betonových a zděných) mostů, přiblížit zásady, základní postupy a způsoby navrhování zesílení, oprav a rekonstrukcí těchto mostů.

Studijní materiály:

ČSN EN 1990 - Eurokód 0 : Zásady navrhování konstrukcí

ČSN EN 1991 - Eurokód 1 : Zatížení konstrukcí (soubor norem)

ČSN EN 1992 - Eurokód 2 : Navrhování betonových konstrukcí (soubor norem)

ČSN 73 6200 - Mostní názvosloví

ČSN 73 6201 - Projektování mostních objektů

ČSN P 73 6213 - Navrhování zděných mostních konstrukcí

ČSN 73 6221 - Prohlídky mostů pozemních komunikací

ČSN 73 6222 - Zatížitelnost mostů pozemních komunikací

ČSN 73 0038 - Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí

Předpis SŽ S5/1 - Diagnostika, zatížitelnost a přechodnost železničních mostních objektů

TP200 - Stanovení zatížitelnosti mostů PK navržených podle norem a předpisů platných před účinností EN

Poznámka:
Další informace:
http://people.fsv.cvut.cz/~drahomic/
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4929906.html