Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Diagnostika staveb kolejové dopravy

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
137YDKP Z 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Hana Krejčiříková
Přednášející:
Hana Krejčiříková
Cvičící:
Hana Krejčiříková, Magdalena Křečková
Předmět zajišťuje:
katedra železničních staveb
Anotace:

Předmět je zaměřen na podrobné seznámení s diagnostikou železniční dopravní cesty - vyhláška 177/1995 ve stávajícím znění, předpisová základny pro posuzování provozuschopnosti tratí, prostředky diagnostiky železničního svršku a výhybek, železničního spodku - pražcového podloží. Měření dalších parametrů tratí, na reálné příklady vad a nedostatků jízdní dráhy.

Požadavky:

Absolvování ZE01 - základy železničních staveb

Osnova přednášek:

Diagnostika železniční dopravní cesty, Vyhláška 177/1995

Diagnostické prostředky

Diagnostika železničního svršku

Diagnostika pražcového podloží

Diagnostika výhybek

Vady a nedostatky konstrukce jízdní dráhy

Osnova cvičení:

Výpočet kontinuální tuhosti železniční trati na základě naměřených hodnot.

Zpracování výsledků měření

Cíle studia:

Seznámit se základními požadavky na kontrolní činnost na tratích,s intervaly prohlídek součástí dráhy, s základními měřícími prostředky a s vyhodnocením jejich výstupů.

Studijní materiály:

!Vyhláška č. 177/1995 Sb. - stavební a technický řád drah - ve znění pozdějších vyhlášek

!Technologie prací na železničním svršku, Kolektiv autorů, Praha 2019, ISBN 978-80-88265-17-7

!ČSN 73 6360–Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha – Část 1 a 2

?ČSN EN 13848 - 1 až 6 Železniční aplikace - Kolej - Kvalita geometrie

?SŽDC SR103/4(S) Využívání měřících vozů pro železniční svršek s kontinuálním měřením tratě pod zatížením, 2010

?Krejčiříková,H.: Železniční stavby 1/1. část, 2020, ISBN 978-80-01-06157-2

?Software ZAKO - České vysoké učení technické - Fakulta stavební [online]. Dostupné z http://kzs.fsv.cvut.cz/.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TH:B-685

12:00–13:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B685
místnost TH:B-685
Křečková M.
12:00–13:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B685
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4929206.html