Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Introduction to Natural Language Processing

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BE4M36NLP Z,ZK 6 2P+2C anglicky

Předmět BE4M36NLP nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět B4M36NLP (vztah je symetrický)

Předmět BE4M36NLP může při kontrole studijních plánů nahradit předmět B4M36NLP

Předmět BE4M36NLP nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět B4M36NLP (vztah je symetrický)

Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačů
Anotace:

This course is no longer open. Part of its content is now covered in the SMU course https://intranet.fel.cvut.cz/en/education/bk/predmety/48/70/p4870206.html .

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:

Předmět je zamýšlen především pro studenty 1.ročníku magisterského studia (kteří budou případně upřednostněni při zápisu). Předmět bude vyučován odborníky z MFF UFAL: Prof. RNDr. Jan Hajič, Dr. http://ufal.mff.cuni.cz/jan-hajic Doc. Ing. Zdeněk Žabokrtský, Ph.D. http://ufal.mff.cuni.cz/zdenek-zabokrtsky Doc. RNDr. Pavel Pecina, Ph.D. http://ufal.mff.cuni.cz/~pecina RNDr. Ondřej Bojar, Ph.D. http://ufal.mff.cuni.cz/ondrej-bojar RNDr. Daniel Zeman, Ph.D. http://ufal.mff.cuni.cz/daniel-zeman , pro případné zájemce je po dohodě možné též navštěvovat NLP předmety přímo na MFF : http://ufal.mff.cuni.cz/courses

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 12. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4885306.html