Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Úvod do zpracování přirozeného jazyka

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B4M36NLP Z,ZK 6 2P+2C česky

Předmět B4M36NLP nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět BE4M36NLP (vztah je symetrický)

Předmět B4M36NLP nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět BE4M36NLP (vztah je symetrický)

Předmět B4M36NLP může být splněn v zastoupení předmětem BE4M36NLP

Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačů
Anotace:

This course is no longer open. Part of its content is now covered in the SMU course https://intranet.fel.cvut.cz/en/education/bk/predmety/48/70/p4870206.html .

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem je uvést studenty do problematiky zpracování přirozeného jazyka, běžně zahrnuté v computer science programech světových universit. Předmět bude vyučován odborníky z Ústavu formální a aplikované lingvistiky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Absolvování předmětu rovněž rozšíří stávající vhled studenta do oblasti umělé inteligence a strojového učení.

Studijní materiály:
Poznámka:

Předmět je zamýšlen především pro studenty 1.ročníku magisterského studia (kteří budou případně upřednostněni při zápisu). Předmět bude vyučován odborníky z MFF UFAL: prof. RNDr. Jan Hajič, Dr. http://ufal.mff.cuni.cz/jan-hajic

doc. Ing. Zdeněk Žabokrtský, Ph.D. http://ufal.mff.cuni.cz/zdenek-zabokrtsky

doc. RNDr. Pavel Pecina, Ph.D. http://ufal.mff.cuni.cz/~pecina

RNDr. Ondřej Bojar, Ph.D. http://ufal.mff.cuni.cz/ondrej-bojar

RNDr. Daniel Zeman, Ph.D. http://ufal.mff.cuni.cz/daniel-zeman

Pro případné zájemce je po dohodě možné též navštěvovat NLP předmety přímo na MFF : http://ufal.mff.cuni.cz/courses

Další informace:
http://ufal.mff.cuni.cz/~zabokrtsky/tmp/fel/index.html
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 8. 12. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4878206.html