Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Týmový projekt

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2223010 Z 4 0P+6C česky
Vztahy:
Předmět 2223010 může být splněn v zastoupení předmětem B9M38TYP
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav letadlové techniky
Anotace:

Předmět je průpravou pro týmovou práci. Student si prakticky ověří postupy řízení projektu a metody nutné pro týmovou spolupráci. Přitom rozvine své schopnosti spolupracovat na řešení společného tvůrčího inženýrského úkolu v osobním kontaktu s dalšími členy týmu. Jednotlivé úkoly jsou zadávány a dozorovány zkušenými odborníky s praxí v průmyslových či výzkumných projektech. Předmět podporuje kreativní myšlení studentů, rozvoj jejich tvořivosti a posiluje jejich schopnosti práce v týmu.

Požadavky:

Pružnost a pevnost I., Pružnost a pevnost II., 3D CAD, MKP nebo CFD, Aerodynamika I, Pevnost letadel a motorů, Letecké konstrukce a stavba letadel, Projektové řízení a marketing, Projekt I

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1.Seznámení s osnovou předmětu, definice zadání projektu

2.Rozdělení studentů do jednotlivých týmů, rozdělení zadání projektu do jednotlivých dílčích úkolů. Rozdělení jednotlivých úkolů mezi členy týmu. Definice rozhraní mezi jednotlivými dílčími úkoly.

3.Zpracování struktury managementu a řízení projektu

4.Konzultace práce na realizaci dílčích úkolů

5.Konzultace práce na realizaci dílčích úkolů

6.Konzultace práce na realizaci dílčích úkolů

7.Průběžné monitorování dosažených cílů

8.Konzultace práce na realizaci dílčích úkolů

9.Konzultace práce na realizaci dílčích úkolů

10.Konzultace práce na realizaci dílčích úkolů

11.Konzultace práce na realizaci dílčích úkolů

12.Zpracování závěrečné prezentace

13.Závěrečné prezentace

Cíle studia:

Získání znalostí a zkušeností pro spolupráci uvnitř týmu realizující společný projekt.

Studijní materiály:

Brož V., Aerodynamika nízkých rychlostí, ČVUT, Praha, skriptum

Mikula: Konstrukce a projektování letadel I., ČVUT, Praha, skriptum

Mikula: Konstrukce a projektování letadel II., ČVUT, Praha, skriptum

Růžička, M., Fidranský, J.: Pevnost a životnost letadel. ČVUT, skriptum

Růžička, M., Hanke, M., Rost, M.: Dynamická pevnost a životnost. ČVUT, skriptum

Michalec J.a kol.: Pružnost a pevnost I, ČVUT, Praha, skriptum

Michalec J. a kol.: Pružnost a pevnost II, ČVUT, Praha, skriptum

Valenta F. a kol.: Pružnost a pevnost III, ČVUT, Praha, skriptum

Laš V.: Mechanika kompozitních materiálů, ZČU Plzeň, 2004

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4877606.html