Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Operační výzkum

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2381176 Z,ZK 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Barbora Stieberová
Přednášející:
Barbora Stieberová, Ladislav Vaniš
Cvičící:
Barbora Stieberová, Ladislav Vaniš
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

V úvodu tohoto předmětu je student seznámen s předmětem operačního výzkumu nebo-li vědeckého řízení, jehož metody jsou uplatnitelné při řešení problémů v celé řadě oblastí. Začíná se zásadami procesu tvorby modelů, dále pak se konstruuji podnikové bilanční modely, rozebírají se nezbytné statistické metody, ze kterých vychází principy metod operačního výzkumu. Do hloubky jsou probrány metody lineárního programování při řešení různých typů úloh, jakož i metody celočíselného, nelineárního, stochastického a dynamického programování. Pro hodnocení efektivnosti, výkonnosti, produktivity a účinnosti jednotek je použita metoda založená na lineárním programování - Analýza obalu dat (data envelopment analysis). Dále se studenti naučí aplikovat metody teorie her, které se zabývají řešením konfliktních situací, ve kterých se střetávají zájmy dvou a více hráčů. Nechybí metody vícekriteriální rozhodování za jistoty, nejistoty a za rizika. Dále předmět prohlubuje znalosti studentů o modelech řízení zásob, teorie front, modelech obnovy a údržby a simulačních modelech. Předmět tak navazuje na předmět Statistická a rozhodovací analýza.

Požadavky:

Zpracování semestrální práce, zkouška z následujících témat:

1.Úvod do operačního výzkumu, proces tvorby modelů

2.Podnikové bilanční modely (strukturní analýza)

3.Pravděpodobnostní modely diskrétních a spojitých náhodných veličin

4.Lineární programování formulace problému, grafické řešení, simplexová metoda,

5.Lineární programování duální úloha, citlivostní analýza, řešení různých typů úloh (kapacitní úloha, dopravní úloha, optimalizace řezných plánů)

6.Celočíselné, nelineární a dynamické programování

7.Analýza obalu dat

8.Modely kombinatorické povahy

9.Teorie her

10.Vícekriteriální rozhodování za jistoty, nejistoty a za rizika

11.Teorie řízení zásob, teorie čekacích jevů,

12.Teorie obnovy a údržby, teorie síťové analýzy

13.Simulační modely

Osnova přednášek:

1.Úvod do operačního výzkumu, proces tvorby modelů

2.Podnikové bilanční modely (strukturní analýza)

3.Pravděpodobnostní modely diskrétních a spojitých náhodných veličin

4.Lineární programování formulace problému, grafické řešení, simplexová metoda,

5.Lineární programování duální úloha, citlivostní analýza, řešení různých typů úloh (kapacitní úloha, dopravní úloha, optimalizace řezných plánů)

6.Celočíselné, nelineární a dynamické programování

7.Analýza obalu dat

8.Modely kombinatorické povahy

9.Teorie her

10.Vícekriteriální rozhodování za jistoty, nejistoty a za rizika

11.Teorie řízení zásob, teorie čekacích jevů,

12.Teorie obnovy a údržby, teorie síťové analýzy

13.Simulační modely

Osnova cvičení:

1.Úvod do operačního výzkumu, proces tvorby modelů

2.Podnikové bilanční modely (strukturní analýza)

3.Pravděpodobnostní modely diskrétních a spojitých náhodných veličin

4.Lineární programování formulace problému, grafické řešení, simplexová metoda,

5.Lineární programování duální úloha, citlivostní analýza, řešení různých typů úloh (kapacitní úloha, dopravní úloha, optimalizace řezných plánů)

6.Celočíselné, nelineární a dynamické programování

7.Analýza obalu dat

8.Modely kombinatorické povahy

9.Teorie her

10.Vícekriteriální rozhodování za jistoty, nejistoty a za rizika

11.Teorie řízení zásob, teorie čekacích jevů

12.Teorie obnovy a údržby, teorie síťové analýzy

13.Simulační modely

Cíle studia:

Cílem předmětu je naučit studenty aplikovat kvantitativní metody operačního výzkumu při systémové analýze a řešení technicko-manažerských rozhodovacích problémů.

Studijní materiály:

Kožíšek, J., Stieberová, B.: Statistická a rozhodovací analýza, VČVUT, Praha 2014

Gros, I.: Kvantitativní metody v manažerském rozhodování, Grada, Praha, 2003

Jablonský, J.: Operační výzkum, Professional Publishing, Praha 2007

Frederick S. Hillier & Gerald J. Lieberman, Introduction to Operations Research, McGraw-Hill: Boston MA; 10th Edition, 2014

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost KN:B-129
Stieberová B.
Vaniš L.

09:00–10:30
(přednášková par. 1)
Karlovo nám.
Poč. učebna 12138
místnost KN:B-129
Stieberová B.
Vaniš L.

10:45–12:15
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Karlovo nám.
Poč. učebna 12138
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4863406.html