Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Spatial Design

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BE4M39PTV Z,ZK 6 2P+2L česky

Předmět BE4M39PTV může při kontrole studijních plánů nahradit předmět B4M39PTV

Předmět BE4M39PTV nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět B4M39PTV (vztah je symetrický)

Předmět BE4M39PTV nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět B4M39PTV (vztah je symetrický)

Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačové grafiky a interakce
Anotace:

Koncepce předmětu vychází z dlouholetých profesních zkušeností sochařů Mariana Karla a Josefa Šafaříka. Ateliérová zadání jsou koncipována tak, aby u studenta rozvíjela prostorový a tvarový cit s ohledem na jeho oborové zaměření. Předmět si neklade za cíl vychovat sochaře nebo designéra, jeho hlavní náplní je u něj za pomoci důmyslných prostorových zadání a etud vzbudit zájem o tvar, hmotu a jejich prostorovou charakteristiku. Dalším aspektem, na který je zde kladen důraz, je snaha „zvednout studenta od monitoru“ a tvořit za pomocí elementárních technik jako je kresba a modelování tvořit spontánně. Student je zde konfrontován se základními kompozičními a formotvornými principy tvarové psychologie. Ty si zde ověřuje v důmyslných kompozičních zadáních. Co je formát? Jak ho chápat? Jak jej překročit?

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Úvod do prostorově plastického studia (historie i současnost). Seznámení studentů s koncepcí a strukturou atelieru, jeho náplní a požadavků, které na ně budou v průběhu semestru kladeny.

2. Seznámení se základními pojmy tvarové psychologie, kompoziční zadání

3. Zákonitosti práce s materiálem - sochařská hlína

4. Hmota, objem, tvar; plný a prázdný prostor

5. Vypnutí objemu, celek, souvislosti

6. Rozvoj prostorové představivosti; formát, rám a ohraničení

7. Řád, rytmus, opakování, střídání, vybočení z řádu

8. Zkušenosti s materiálem a jeho zpracováním

9. Zadání semestrální úlohy

10. Aplikace formotvorných a kompozičních principů tvarové psychologie (formát, rám a ohraničení,...)

11. Diskuze nad návrhy a variantami sem. prací; konzultace prvních nápadů

12. Diskuze a konzultace nad technickou realizací v dílnách

13. Dotažení celku, finální úpravy, retuš

14. Vystavení semestrálních prací

Osnova cvičení:

Předmět využívá zázemí sochařských a designérských dílen FA ČVUT. Průběh cvičení se dá rozdělit do následujících etap:

1. Práce v dílně, seznámení se s úkoly a postupy

2.- 3. První úloha: Seznámení se základními pojmy a principy tvarové psychologie.

4. - 6. Druhá úloha: Etudy inspirované vybranými Gestalt zákony.

7. - 9. Třetí úloha:. Aplikace formotvorných a kompozičních principů tvarové psychologie (formát, rám a ohraničení).

10.-14. Semestrální úloha: Možnost individuálního zadání s vazbou na semestrální či diplomovou práci a případná spolupráce a participace na semestrálních úkolech studentů Designu FA ČVUT (mezioborová spolupráce).

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Josef Hlaváček : Kompozice podle Rudolfa Arnheima ISBN: 8086039323 (brož) : bc

2. Gyorgy Kepes, S. Giedion, S. I. Hayakawa : Language of Vision : Courier Corporation, 1995 Počet stran: 228

3. Kulka Jiří: Psychologie umění ISBN: 9788024723297

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4832306.html