Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Development of Energy Systems

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BE1M16RES Z,ZK 5 2P+2S anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s historií a budoucím rozvojem energetických systémů z hlediska technologického pokroku, ekologické přijatelnosti, legislativních principů Evropské unie, se zaměřením na aktuální vývoj moderních energetických technologií

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Definice základních typů energetických systémů, charakteristika jejich jednotlivých prvků a vazeb

2. Energetická politika Evropského společenství v historických souvislostech

3. Energetická politika Evropské unie

4. Energie v produkční funkci

5. Územní energetická bilance

6. Energetická náročnost tvorby HDP

7. Metody prognózování v energetice a změny spotřebitelského chování v čase

8. Měření a vyhodnocování dodávky elektřiny a plynu v ČR

9. Těžba, doprava a užití ropy a zemního plynu, moderní technologie a jejich ekonomické aspekty

10. Těžba a užití uhlí, moderní technologie a jejich ekonomické aspekty

11. Jaderná energetika, palivový cyklus, moderní technologie a jejich ekonomické aspekty

12. Uplatnění progresivních technologií v energetice a dopravě

13. Aktuální otázky světové energetiky

14. Shrnutí, rezerva

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Tomšík, Karel. Evropská integrace a environmentální politika. Praha, 2012. ISBN 978-80-213-2309-4.

Černoch, Filip a Zapletalová, Veronika. Energetická politika Evropské unie, 2014. ISBN 978-80-210-6073-9.

Agency for the Cooperation of Energy. Working towards an internal energy market for the benefit of all EU consumers. Ljubljana, Slovenia : ACER, 2011. ISBN 978-92-95083-01-1.

Bohumír Štědroň, Martin Potůček, Jaroslav Knápek, Petr Mazouch a kol., Prognostické metody a jejich aplikace, C H Beck, 2012, ISBN 978-80-7179-174-4

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/divize/13116/Katedra_ekonomiky__manazerstvi_a_humanitnich_ved
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 7. 12. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4830206.html