Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Sociologie a psychologie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
105YSAS Z 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Monika Dobiášová
Přednášející:
Monika Dobiášová
Cvičící:
Monika Dobiášová
Předmět zajišťuje:
katedra společenských věd
Anotace:

Předmět podává základní přehled vybraných témat ze psychologie a sociologie: Úvod do psychologie, psychologie jako věda a jako pomáhající profese. Psychologie práce a organizace. Psychologie osobnosti, manažerská psychologie. Sociální psychologie, komunikace, řešení konfliktů, spolupráce a týmová práce. Vedení lidí a motivace, možnosti aplikace psychologických poznatků. Techniky práce se stresem, způsoby jednání v náročných situacích. Využití psychologie ve firemní komunikaci. Úvod do sociologie, cíle a metody sociologie. Sociologický pohled na společnost a sociální strukturu české společnosti. Sociologické výzkumy a jejich využití v praxi. Sociologie města a regionu. Vliv uspořádání prostoru na lidské chování, sociologie bydlení. Vybraná témata ze sociologie firmy. Aktuální sociální jevy a jejich důsledky na řízení lidí a organizací.

Požadavky:

Účast na výuce minimálně 75%.

Přednést v daném termínu týmový projekt na zvolené téma. Téma musí odpovídat obsahu kurzu na přednáškách a cvičeních a musí být prokonzultováno s vyučujícím.

Osnova přednášek:

Vymezení sociální psychologie, metody a základní pojmy

Komunikace

Sociální skupiny

Sociální normy, sankce a konformita

Socializace

Náročné životní situace

Osnova cvičení:

Sociální myšlení a sebepojetí

Jak se porovnáváme s ostatními, jak nás posuzují druzí

Sebevědomí a sebedůvěra

Sociální vnímání

Chyby a předsudky, síla a omezení intuice

Postoje, síla očekávání, sebenaplňující se proroctví

Sociální vlivy různých kultur

Sociální vlivy pohlaví

Vliv skupiny – konformita a poslušnost

Vliv médií a reklamy na naše chování

Psychické zdraví

Cíle studia:

Předmět je zaměřen na základní poznatky psychologie, sociologie a sociální psychologie a jejich využití v praxi. Výuka se také zaměřuje na praktické aplikace v pracovním prostředí i osobním životě.

Studijní materiály:

!BOURDIEU, P.: Sociologické hledání sebe sama. Brno: Doplněk 2012. ISBN 978-80-7239-280-3.

!NOVÝ, I. a kol.: Sociologie pro ekonomy a manažery. Praha: Grada Publishing 2006. ISBN 80-247-1705-0.

!PAUKNEROVÁ, D. a kol.: Psychologie pro ekonomy a manažery. Praha: Grada Publishing 2012. ISBN 978-80-247-3809-3.

?BEDRNOVÁ, E. a kol.: Psychologie a sociologie řízení. Praha: Management Press 2002. ISBN 80-7261-064-3.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost TH:B-879

14:00–14:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B879
místnost TH:B-879

15:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B879

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost TH:A-228

10:00–10:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
A228
místnost TH:A-228

11:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
A228

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4770806.html