Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Concrete Structures 4

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
133CM04 Z,ZK 5 2P+2C anglicky
Garant předmětu:
Petr Štemberk
Přednášející:
Yuliia Khmurovska, Petr Štemberk
Cvičící:
Yuliia Khmurovska, Petr Štemberk
Předmět zajišťuje:
katedra betonových a zděných konstrukcí
Anotace:

Kurz je zaměřeny na tyto oblasti:

Nový přístup k posouzení ohybu, smyku, kroucení a děrování

Aplikace plastické teorie při navrhování betonu

Počítačová analýza betonových konstrukcí

Nelineární analýza betonových konstrukcí

Pravděpodobnostní posouzení

Pokročilé betonové konstrukce

Požadavky:

Docházka (max. 2 neomluvené absence)

Včasné a správné dokončení úkolů

Úspěšné absolvování zápočtového testu

Úspěšné absolvování zkoušky

Osnova přednášek:

1. Mechanika prostých železobetonových prutů. Postup navrhování.

2. Mezní stavy a návrhová situace. Beton: diagram napětí a deformace, smršťování, tečení.

3. Výztužná ocel: diagram napětí a deformace. Podmínky trvanlivosti betonových prutů. Analýza betonových nosníků.

4. Ohyb: Postupy navrhování pro obdélníkový, T a obecný tvar průřezu. Uspořádání ohybové výztuže v nosnících.

5. Smyk v nosnících. Příhradový model chování štíhlých nosníků. Postup návrhu smykové výztuže.

6. Děravý smyk v deskách a základech. Návrhové postupy pro děrovanou výztuž.

7. Sloupy - kombinovaná osová síla a ohyb. Chování vázaných a spirálových sloupů.

8. Diagram interakce pro betonové sloupy. Navrhování krátkých sloupů. Detailng.

9. Chování a analýza štíhlých sloupů. Navrhování štíhlých sloupů.

10. Mezní stavy použitelnosti. Neprasklé a prasklé nosníky. Výpočet napětí.

11. Vývoj trhlin. Přímé a nepřímé zatížení. Výpočet šířky trhlin.

12. Chování betonových nosníků v závislosti na zatížení a průhybu. Výpočet průhybu.

13. Zděné pruty. Vlastnosti zdicích materiálů (zdicích prvků a malty).

14. Postup navrhování zdicích prvků.

Osnova cvičení:

1. Železobetonová deska

2. Železobetonová stěna

3. STM

Cíle studia:

Nový přístup k posouzení ohybu, smyku, kroucení a děrování

Aplikace plastické teorie při navrhování betonu

Počítačová analýza betonových konstrukcí

Nelineární analýza betonových konstrukcí

Pravděpodobnostní posouzení

Pokročilé betonové konstrukce

Studijní materiály:

!J. Procházka a P. Štemberk. Design Procedures for Reinforced Concrete Structures, Nakladatelství ČVUT, 2009.

!J. Procházka a P. Štemberk. Concrete Structures 1, Nakladatelství ČVUT, 2009.

!M. Collepardi. The New Concrete, Grafiche Tintoretto, 2010.

Poznámka:
Další informace:
https://people.fsv.cvut.cz/~stembpet/133CM04/133CM04.html
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost TH:B-785

08:00–09:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B785
místnost TH:B-785

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B785

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4760906.html