Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Průmyslové informační systémy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B3M33PIS Z,ZK 6 2P+2C česky
Vztahy:
Předmět B3M33PIS nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět BE3M33PIS (vztah je symetrický)
Předmět B3M33PIS nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět A0M33PIS (vztah je symetrický)
Předmět B3M33PIS nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět AE0M33PIS (vztah je symetrický)
Podmínkou zápisu na předmět B3M33PIS je, že student si nejpozději ve stejném semestru zapsal příslušný počet předmětů ze skupiny BEZBM
Předmět B3M33PIS nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět BE3M33PIS (vztah je symetrický)
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra kybernetiky
Anotace:

Cílem tohoto předmětu je poskytnout studentů základní sadu dovednosti, která je nutná pro návrh a správu moderních výrobních systémů. V první části kurzu se studenti seznámí s metodami modelování a simulování diskrétních výrobních systémů. Následně studenti získají vhled do možností datové analýzy pro optimalizaci provozu výrobních prostředků a do metod dolování procesů (angl. process mining). Závěrečná část kurzu se zabývá metodami datového a znalostního modelování, které jsou nutné pro explicitní zachycení a strojové využívání informací a znalostí o výrobě.

Požadavky:

Základní znalosti relačních DBMS, základní znalosti počítačových sítí

Osnova přednášek:

1. Modely systémů diskrétních událostí

2. Petriho sítě

3. Analýza Petriho sítí

4. Časované Petriho sítě

5. Výkonnostní modely

6. Softwarové nástroje pro modelování diskrétní výroby

7. Datová analýza výrobních systémů

8. Dolování procesů (Process mining)

9. Úvod do sémantiky

10. Ontologie

11. Jazyky OWL a SPARQL

12. Sémantické vyvozování

13. Deskripční logika

14. Rezerva

Osnova cvičení:

1. Simulace výrobního procesu

2. Úloha #1

3. Sémantické webové technologie

4. Úloha #2 - semestrální projekt SWT

5. Systémy pro ontologickou shodu

6. Domácí úloha #1

7. Závěrečný test

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s informačními systémy používanými v průmyslu, s principy tvorby datových modelů a s novými trendy přicházejícími do průmyslové praxe.

Studijní materiály:

Cassandras, C.,G.; Lafortune, S. (2008): Introduction to Discrete Event Systems

F. Baader, The description logic handbook: theory, implementation, and applications, 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2007

R. Brachman and H. J. Levesque, Knowledge Representation and Reasoning, Morgan Kaufmann, 2004

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B3M33PIS
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4751706.html