Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Průmyslové informační systémy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A0M33PIS Z,ZK 6 2P+2C česky

Předmět A0M33PIS nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět BE3M33PIS (vztah je symetrický)

Předmět A0M33PIS nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět B3M33PIS (vztah je symetrický)

Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra kybernetiky
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s informační podporou průmyslových systémů řízených a integrovaných s výpočetními systémy a umožnit jim formálně uvažovat o požadavcích na tyto systémy. Předmět se zabývá infrastrukturní podporou, modelováním výrobních systémů a podniků, datových toků v nich, funkčními modely a nástroji pro modelování nefunkcionálních aspektů těchto systémů, zejména otázkami stability, kapacitního plánování, bezpečnosti a řízení kvality.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0M33PIS

Požadavky:

Základní znalosti relačních DBMS, základní znalosti počítačových sítí

Osnova přednášek:

1.Informační systém jako ekonomický nástroj, TCO, ROI, cena výpadku a chyb. Podniková informatika a role výpočetní techniky na různých úrovních podniku. Druhy informace, jejich zdroje a procesy ve výrobním podniku.

2.Systémy řízení kvality, jejich struktura a příklady řešení, klasické a moderní nástroje zlepšování kvality, strategie plánování kvality

3.Informační systémy v podniku, funkce a procesy, plánování podnikových zdrojů (ERP), informační podpora plánování zdrojů.

4.Analýza a modelování informačních toků ve výrobním podniku, metodologie SSADM, IDEF0.

5.Řízení vztahu k zákazníkům (CRM), call centra, řízení podnikového obsahu/dokumentace (ECM).

6.Bankovní a finanční systémy, elektronické vypořádávání transakcí.

7.Systémy pro manažerské rozhodování: business intelligence, data mining, řízení rizika, predikční sytémy.

8.Telekomunikační systémy, telematika, dohledové (SCADA) systémy

9.Průmyslové aspekty informačních systémů podle normy ISO 9126, nefunkcionální požadavky na systémy

10.Kapacitní plánování systému: odhad charakteristik transakce, formalizace, kapacita a odezva, fronty, distribuce, škálovatelnost

11.Stabilita: MTBF, uptime, robustnost systému, redundance, vlastnosti redundantních systému

12.Stabilita: Návrh vysoce robustních systému, vliv softwarových chyb, impakt HW a SW

13.Bezpečnost: Systém řízení informační bezpečnosti (ISMS), řešení bezpečnosti podnikových ICT systémů

14.Rezerva

Osnova cvičení:

1.Organizace cvičení, požadavky k zápočtu, BOZP.

2.Systémy řízení kvality, příklad řešení.

3.Standardní součásti IS podniku, příklady,

4.Ekonomická aspekty informačního systému, celková cena vlastnictví (TCO), návratnost.

5.Strukturovaná analýza a modelování informačních toků ve výrobním podniku I řešení úlohy

6.Strukturovaná analýza a modelování informačních toků ve výrobním podniku II řešení úlohy

7.Strukturovaná analýza a modelování informačních toků ve výrobním podniku III řešení úlohy

8.Telekomunikační, dohledové a řídící systémy.

9.Nefunkcionální požadavky, případové studie.

10.Kapacitní plánování, fronty, latence, škálovatelnost I

11.Kapacitní plánování, fronty, latence, škálovatelnost II

12.Stabilita systémů, požadavky na stabilitu, ekonomický impakt chyb a výpadků.

13.Řešení pro zajištění redundance, odhady MTBF a uptime.

14.Příklady řešení bezpečnosti podnikových ICT systémů, zápočet

Cíle studia:

Cílem studia je seznámit studenty s průmyslovými informačními systémy pro řízení a podporu podnikových procesů. Od fáze formálního popisu až po integraci s ostatními podnikovými systémy. Důraz je kladen na modelováním výrobních systémů a podniků, datových toků v nich, tvorbu funkčních modelů a nástroje pro modelování nefunkcionálních aspektů. Zejména otázky stability, kapacitního plánování, bezpečnosti a řízení kvality.

Studijní materiály:

1.Gála L., Pour J., Toman P.: Podniková informatika. Grada Publishing, 2006

2.Basl J.: Podnikové informační systémy. Grada Publishing, 2002

3.Britton Ch., Bye P.: IT Architectures and Middleware: Strategies for Building Large, Integrated Systems. Addison-Wesley Professional, 2004.

4.Cummins F. A.: Enterprise Integration. An Architecture for Enterprise Application and System Integration. OMG Press, Wiley, 2002.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0M33PIS
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 3. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12588204.html