Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Projekt - project

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B2MPROJ6 Z 6 0p+6s česky
Garant předmětu:
František Rund
Přednášející:
Cvičící:
Jiří Jakovenko, Vladimír Janíček, Lubor Jirásek, Pavel Máša, Ladislav Oppl, Ivan Pravda, František Rund, Jan Šístek, Tomáš Zeman
Předmět zajišťuje:
Fakulta elektrotechnická
Anotace:

Samostatná práce ve formě projektu. Téma práce si student vybere z nabídky témat souvisejících se studovaným oborem, která vypíše oborová katedra či katedry. Projekt bude obhajován v rámci předmětu.

V rámci tohoto předmětu je možné (obvyklé) řešit dílčí problém diplomové práce. Proto doporučujeme zvolit si téma diplomové práce již před počátkem 3. semestru a jeho včasný výběr nepodcenit. Absolvování předmětu projekt musí mít jasně definovaný výstup, například technickou zprávu či programový produkt, který je ohodnocen zápočtem.

Nabídka projektů /cz/education/semestralni-projekty.html

Po rezervaci tématu kontaktujte vedoucího a požádejte jej o schválení rezervace. Potom následuje schválení na úrovni programu.

Téma projektu si student vybírá před začátkem semestru na který má předmět zapsaný - pokud nemá schválené téma ani na konci druhého týdne semestru, je to důvodem pro neudělení zápočtu.

Další informace na https://ek.fel.cvut.cz/pro-studenty/zaverecne-prace-statnice/

Požadavky:

Zápočet uděluje (nebo neuděluje) pověřená osoba po splnění (všech) následujících podmínek (jedná se o minimální podmínky, pracoviště/vedoucí je může zpřísnit, s konkrétními podmínkami seznámí studenta vedoucí před zadáním projektu):

1. Včasný výběr tématu a jeho schválení.

2. Splnění zadání a písemná prezentace výstupu (formu upřesní vedoucí práce, obvyklá je písemná zpráva s náležitostmi BP/DP, akceptovatelný je výstup i v podobě prezentačních slajdů). Doporučená je také ústní prezentace výstupů, podle možností daného pracoviště.

3. Vedoucí práce vloží hodnocení do systému pro projekty https://bpmpc.feld.cvut.cz/dsfel/app/semesterprojecttopic/index.xhtml - stručně zhodnotí projekt (splnění zadání, aktivitu studenta, formální úroveň výstupní zprávy) a zaškrtne zda má být zápočet udělen/neudělen. Termín podle zvyklostí daného pracoviště, nejpozději den před koncem zkouškového období.

Ve sporných a nejasných případech rozhoduje o udělení zápočtu garant předmětu.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
https://www.fel.cvut.cz/cz/education/semestralni-projekty.html
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4750006.html