Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Management stavební firmy L

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
126YMFL Z,ZK 6 3P+3C česky
Garant předmětu:
Martin Čásenský, Aleš Tomek
Přednášející:
Martin Čásenský, Václav Tatýrek, Aleš Tomek, Radan Tomek
Cvičící:
Martin Čásenský, Václav Tatýrek, Aleš Tomek, Radan Tomek
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Anotace:

Předmět poskytuje celkový přehled o problematice podniku a podnikání ve stavebnictví. Student je seznámen a aktivně pracuje s pojmy strategie, strategické analýzy, management - strategický, střední, operativní, plánování ve všech úrovních a implementace plánů, organizace, organizační struktury, úrovně řízení v podniku, kontrola, řízení lidských zdrojů, marketing, procesní a projektové řízení, řízení rizik v podniku.

Požadavky:

Nejsou.

Osnova přednášek:

1. Základy teorie řízení, oblasti managementu, manažer, manažerské dovednosti na různých úrovních managementu.

2. Právní formy společností + základní účetní výkazy a jejich interpretace.

3. Organizování, organizační struktura a organizační design, komunikace.

4. Tržní okolí, Situační analýzy tržního prostředí.

5. Plánování a rozhodování na jednotlivých úrovních managementu.

6. HRM - Human Resources Management, delegování, motivace, odměňování.

7. Systémy řízení komunikace a informační systémy ve stavebních společnostech.

8. Management změny a projektový management a řízení projektů.

9. Procesní management, procesy řídící a podpůrné, metody - Lean, Six Sigma.

10. Controlling, postupy a metody kontroly činnosti podniku.

11. Rizikový a krizový management, základní postupy a metody, normy řízení rizik.

12. Základy marketingu, druhy marketingových mixů, segmentace trhu.

13. Základy finanční analýzy, bod zvratu, poměrové ukazatele finanční analýzy.

Osnova cvičení:

Cvičení budou realizována ve vazbě na přednášky.

Cíle studia:

Seznámit studenty s problematikou řízení podniku s důrazem na specifika stavebnictví.

Studijní materiály:

TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, P., JELÍNKOVÁ, E. Podniková ekonomika - klíčové oblasti. 1. vyd.Praha : Grada, 2018. ISBN 978-80-271-0689-9.

SYNEK M. et al. Manažerská ekonomika. 5 vyd. Praha : Grada. 2011. ISBN 978-80-247-3494-1.

COLE, G.A., KELLY P. Management Theory nad Practice. 8th ed. London : Cengage Learnig EMEA. 2015. ISBN 978-140809527.

CLEGG, S.R. et al. Strategy: Theory nad Practise. 2nd. ed. London : SAGE Publications. 2017. ISBN 978-1473938458.

HOPKIN, P. Fundamentals od Risk Management: Understandin, Evaluating and Implementing Effective Risk Management. 2nd. ed. London : Kogan Page. 2012. ISBN 978-07494655391.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:C-204

15:00–17:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C204
St
místnost TH:B-480

13:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B480
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4731806.html