Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Světová ekonomika a podníkání II.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
MI-SEP Z,ZK 4 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Předmět si klade za cíl seznámit studenty technické univerzity s prostředím pro mezinárodní podnikání. Činí tak především formou komparace jednotlivých zemí a oblastí světového hospodářství. Studenti získají povědomí o odlišnosti nábožensví a kultur, nutné pro fungování v různých společnostech a především o indexech ekonomické svobody, korupce a ekonomického rozvoje, které jsou určující pro správné investiční rozhodnutí. V rámci seminářů budou témata mezinárodního podnikání dále rozvíjena formou řízené diskuze na základě samostatné četby studentů. Je doporučeno absolvování bakalářského předmětu Světová ekonomika a podnikání.

Od B201 je vypisována nová, ekvivalentní verze předmětu NI-SEP.

Požadavky:

Předmět předpokládá pasivní znalost anglického jazyka pro četbu některých odborných textů. Pro úspěšné absolvování předmětu je nutné získat zápočet a zkoušku. Zápočet je udělen za odevzdané semestrální práce o požadované struktuře a obsahu a za jejich prezentace. Zápočet je podmínkou ke zkoušce. Zkouška se skládá formou písemného testu, tj. z testu I. (30 procent) a testu II. (60 procent) a aktivní účast na cvičeních (10 procent).

Osnova přednášek:

Osnovy přednášek:

1. Úvod do kurzu; úroveň ekonomického rozvoje, proč jsou některé státy chudé a jiné bohaté? Přírodní zdroje, kultura nebo hospodářské instituce a politiky

2. Náboženství a jazyky, popis odlišností a historie a důvody pro nedorozumění a konflikt

3. Kulturní rozdíly ? ekonomický a manažerský pohled, Hofstedovy kulturní dimenze

4. Ekonomická geografie, nejdůležitější přírodní zdroje v Evropě a ve světě

5. Populace jako zdroj (HR), lidský kapitál, ekonomické dopady vymírání (Evropa, vých. Asie)

6. Zakladní ekonomické charakteristiky (HDP, TFP, zadlužení, otevřenost ekonomiky, inflace a nezaměstnanost) vybraných zejména evropských zemí,

7. Hospodářské instituce a politiky v reakce na globalizaci

8. Vliv demokracie (Democracy index EIU) a politické svobody (The Freedom house index) na podnikatelské prostředí

9. Ekonomická svoboda ve světě (Index of economic freedom od The Heratage foundation a The Frazer Institute, The Economic freedom of the world)

10. Definice a rozšíření korupce (CPI od Transparency international) a kvality podnikatelského prostředí (Světová banka: index Doing business: The Ease of doing business and distance to frontier)

11. Index lidského rozvoje (UNDP: Human Development Index) jako nejlepší indikátor úspěchu hospodářských institucí a politik

12. Konkurenceschopnost, náklady a fungování MNCs (strategie, M&A, vlivy technologií)

13. Etika v mezinárodním podnikání

Osnova cvičení:

1. Hospodářské instituce a politiky jako hlavní důvod ekonomického rozvoje; Olson M. (1996): Big bills left on the sidewalk: why some nations are rich, and others poor.

2. Efektivita ekonomické spolupráce v latentně konfliktním prostředí; Huntington S. (1993): Střet civilizací. Foreign Affairs, úvodní část, Léto 1993.

3. Porovnávání kultur pomocí 5ti Hofstedových kulturních dimenzí

4. Srovnání největších vývozců a dovozců klíčových surovin

5. První a druhá demografická transformace, praktické dopady snižujícího se stavu obyvatelstva a stárnutí populace v rozvinutých zemích, změny na trhu zboží a služeb

6. Praktická část semestrální práce ? PC lab, regrese a korelace

7. Test I.

8. Analýza Democracy Index a The Freedom House index

9. Analýza Index of economic freedom a The Economic freedom of the world index

10. Analýza CPI a Doing business index

11. Analýza HDI

12. Prezentace seminárních prací

13. Test II.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Internetové stránky autorů indexů.

Další zdroje, které budou k dispozici studentům v úložišti ke každému týdnu.

Doporučená:

Cavusgil, S.T., Knight, G., Rieselberger, J., International Business: The New Realities, 2013.

Cihelková, E., Světová ekonomika ? nové jevy a perspektivy, Praha 2006.

Evan, T., Chapters of European Economic History, Praha 2014.

Štěrbová, L., Mezinárodní obchod ve světové krizi 21. století, Praha 2013.

Poznámka:

Předmět nahrazen ekvivalentním NI-SEP // Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=2263.

Tento předmět obsahově navazuje na bakalářský předmět Světová ekonomika a podnikání I.

Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=2263
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4730406.html