Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Makro a mikroekonomika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B0B16MME Z,ZK 4 2P+2S česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky základních ekonomických kategorií a jejich praktické aplikace. Zdůrazňují se principy ekonomického myšlení, fungování trhu., chování spotřebitele a výrobce, a to jak na trzích dokonalé konkurence, tak i na trzích s omezenou a vyloučenou konkurencí. Znalostí mikroekonomie jsou využity pro chápání ekonomických principů v oblasti makroekonomie v tématech hrubý domácí produkt a potenciální produkt, cenová hladina, trh práce, zahraniční obchod a měnový kurs. Analýza vládní hospodářské politiky se soustřeďuje na fiskální politiku vlády a monetární politiku centrální banky. Na cvičeních studenti řeší konkrétní příklady a úlohy. Zkouška je zaměřena na aplikaci teoretických znalostí v reálných situacích a řešení konkrétních úloh.

Požadavky:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B1B16MME

Osnova přednášek:

1. Význam ekonomie. Základní pojmy.

2. Trh. Poptávka a nabídka.

3. Elasticita. Chování spotřebitele.

4. Chování výrobce. Náklady.

5. Zisk v dokonalé konkurenci.

6. Selhání trhu. Monopol.

7. Základy makroekonomiky. Základní teoretické koncepce.

8. a 9. Hrubý domácí produkt. Tvorba a užití.

10. Peníze. Banky. Inflace. Monetární politika.

11. Trh práce. Nezaměstnanost. Hospodářský cyklus.

12. Fiskální politika.

13. Zahraničně obchodní politika. Devizová politika. Euro.

14. Shrnutí, rezerva

Osnova cvičení:

1. Význam předmětu. Základní pojmy.

2. Statistické výpočty.

3. Poptávka, nabídka, trh.

4. Elasticita.

5. Spotřebitel.

6. Chování výrobce - produkce.

7. Chování výrobce - náklady.

8. Chování výrobce - tržby a zisk v podmínkách dokonalé konkurence a monopolu.

9. Mezinárodní obchod - absolutní a komparativní výhody v mezinárodním obchodu, teorie mezinárodních směnných poměrů.

10. Základní makroekonomické ukazatele - HDP tvorba.

11. Základní makroekonomické ukazatele - HDP užití.

12. Základní makroekonomické ukazatele - inflace.

13. Základní makroekonomické ukazatele - magický čtyřúhelník.

14. Rezerva, dopisování testů, zápočet.

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Fialová H.- Fiala J., EKONOMICKÉ CHOVÁNÍ. Příběhy o lidech, firmách a hospodaření vlády, Díl I. Příběhy o lidech a firmách. A plus, Praha 2013, ISBN 978-80-87681-00-8 Díl II. Hospodaření vlády, A plus, Praha 2014, ISBN 978-80-87681-03-9

2. Fialová H. - Ambrožová A., Jandera J., Čísla a čáry v ekonomii, A plus, Praha 2013, ISBN 978-80-87681-01-5

3. Fialová H. - Fiala J., EKONOMIE pro studenty, manuál, A plus, Praha 2011, ISBN 978-80-903804-6-2

4. Fialová H. - Fiala J., EKONOMICKÝ SLOVNÍK s výkladem česky a anglicky, 3. vydání, A plus, Praha 2014, ISBN 978-80-87681-02-2

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B1B16MME
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4715606.html