Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Vizualizace

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B4M39VIZ Z,ZK 6 2P+2C česky

Předmět B4M39VIZ nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět BE4M39VIZ (vztah je symetrický)

Předmět B4M39VIZ může být splněn v zastoupení předmětem BE4M39VIZ

Předmět B4M39VIZ nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět BE4M39VIZ (vztah je symetrický)

Garant předmětu:
Ladislav Čmolík
Přednášející:
Ladislav Čmolík
Cvičící:
Ladislav Čmolík, Václav Pavlovec
Předmět zajišťuje:
katedra počítačové grafiky a interakce
Anotace:

V rámci tohoto předmětu budou studenti seznámeni s teoretickými

základy vizualizace a seznámí se také s příklady vizualizace na

konkrétních úlohách z praxe. Vizualizační metody jsou orientované na

maximální využití technických možností počítačů, ale také na

správné využití perceptivních schopností (a omezení)

člověka. Vhodně zvolené vizualizační metody tedy mohou pomoci objevit

skryté závislosti mezi danými daty, které nemusí být na první pohled

zřejmé. Tím je umožněna přesnější analýza daných dat či

hlubší vhled do problému, který daná data reprezentují.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A4M39VIZ

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Úvod do vizualizace dat

2. Kategorizace dat a úloh pro vizualizaci

3. Základní principy vizualizace dat

4. Interakce ve vizualizaci

5. Vizualizace skalárních polí

6. Vizualizace objemových dat

7. Vizualizace vektorových polí

8. Vizualizace tabulkových dat

9. Vizualizace relačních dat

10. Vizualizace textu, Vizualizace software

11. Vizualizace geografických dat

12. Vizualizace časově proměnných dat

13. Visual data mining, visual analytics, big data

14. Rezerva

Osnova cvičení:

1. Seznámení s předmětem

2. Seznámení s Paraview

3. Seznámení s Tableau Public

4. Vizualizace skalárních dat

5. Vizualizace objemových dat

6. Vizualizace vektorových dat

7. 1. test

8. Prezentace rešerší

9. Vizualizace n-rozměrných dat

10. Vizualizace relačních dat

11. 2. test

12. Visual analytics

13. Prezentace úloh

Cíle studia:

Zvládnout základní metody a nástroje pro vizualizaci dat – jak v oblasti vizualizace vědeckých dat, tak v oblasti vizualizace informace.

Studijní materiály:

1. Tamara Munzner. Visualization Analysis and Design. A K Peters Visualization Series, CRC Press, 2014.

2. Alexandru C. Telea. Data Visualization: Principles and Practice (2nd edition). CRC Press, 2014.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/course/B4M39VIZ
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost KN:E-112
Čmolík L.
11:00–12:30
(přednášková par. 1)
Karlovo nám.
Cvičebna Vyčichlova
místnost KN:E-327
Pavlovec V.
14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Karlovo nám.
Solarium K327
místnost KN:E-327

16:15–17:45
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Karlovo nám.
Solarium K327
místnost KN:E-327

18:00–19:30
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Karlovo nám.
Solarium K327
místnost KN:E-301
Čmolík L.
11:00–12:30
(přednášková par. 1)
Karlovo nám.
Šrámkova posluchárna K9
místnost KN:E-327
Čmolík L.
12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Karlovo nám.
Solarium K327

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 3. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4699806.html