Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Strategické řízení informatiky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
MI-SMI.16 Z,ZK 5 3P+1C česky
Vztahy:
Předmět MI-SMI.16 může při kontrole studijních plánů nahradit předmět MI-FRI
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Předmět je zaměřen na strategické řízení podnikové informatiky. Studenti se seznámí se procesem tvorby a implementace informační strategie, IT Governance, významem ICT pro byznys a souvislostmi informační strategie s globální podnikovou strategií. Dále získají znalosti i v oblastech ekonomického řízení IT, řízení výnosů a investic, hodnocení investic do IT a řízení lidských zdrojů v IT (role CIO, CEO, CFO). Součástí předmětu je role projektového řízení, řízení rizik a hodnocení kvality podnikové informatiky.

V nové akreditaci programu NI předměty MI-MBI.16 a MI-SMI.16 nahradí předmět NI-BUI. Student, který absolvuje jeden z těchto předmětů, si nesmí zapsat NI-BUI.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Strategické řízení podnikové informatiky. Dokumenty a nástroje v řízení informatiky.

2. Porozumění byznysu vlastního podniku. Propojení podnikové a informační strategie. Information Architecture a Enterprise Architecture.

3. IT Governance a její role ve strategii podniku.

4. Role v řízení podnikové informatiky, role CIO, CFO a CEO

5. Řízení pracovní síly v IT. Komunikační plány a řízení porad.

6. Řízení ekonomiky podnikové informatiky - řízení výnosů a investic. Měření přínosu IT pro podnik.

7. Řízení rozvoje služeb podnikové informatiky. Role projektového řízení a řízení změn v IT

8. Řízení a měření kvality podnikové informatiky a jejích služeb.

9. Řízení rizik v podnikové informatice a softwarová podpora.

10. Obchodní proces a jeho podpora v CRM, Digital Marketing a online prodej.

11. Nástroje a principy Social Computing a jeho role v marketingu a komunikaci.

12. Digital Business a jeho vliv na strategii a obchodní model podniku.

Osnova cvičení:

V rámci cvičení budou řešeny konkrétní modelové úlohy z oblasti strategického řízení informatiky a zpracována seminární práce na některé z témat strategického řízení.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s principy strategického řízení podnikové informatiky, vazbou podnikové a informační strategie, vazbou IS/ICT na business a obchodní cíle resp. naplnění poslání organizace. Studenti se detailně seznámí s principy IT Governance a jejich implementací v oblastech řízení ekonomiky, projektů, rizik a kvality. Pochopí principy digitální ekonomiky a obchodu.

Studijní materiály:

1. Clarke, S.: Information Systems Strategic Management: An Integrated Approach. Routledge. 2006. 04-153-8187-8.

2. Corrall, S.: Strategic Management of Information Services a Planning Handbook. Europa Publications. 2000. 978-020-3403-044.

3. Voříšek, J. - Pour, J.: Management podnikové informatiky. Professional Publishing. 2012. 978-80-7431-102-4.

4. Dohnal, J. - Příklenk, O.: CIO a podpora byznysu: s případovými studiemi CIO v ČR a SR. Grada. 2011. 978-80-247-4050-8.

5. Schwalbe, K.: Řízení projektů v IT: kompletní průvodce. Computer Press. 2011. 978-80-251-2882-4.

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=2288

Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=2288
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4674206.html