Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Odhadování, filtrace a detekce

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B3M35OFD Z,ZK 6 2P+2C česky
Garant předmětu:
Vladimír Havlena
Přednášející:
Vladimír Havlena
Cvičící:
Jan Hauser, Vladimír Havlena, Jaroslav Tabaček
Předmět zajišťuje:
katedra řídicí techniky
Anotace:

Předmět seznamuje posluchače s popisem neurčitosti nepozorovatelných veličin (parametrů a stavu dynamického systému) jazykem teorie pravděpodobnosti a s metodami jejich odhadování. Na základě bayesovské formulace problému jsou odvozeny algoritmy odhadování (parametry ARX modelu, Gaussian Process Regression) a filtrace (Kalmanův filtr) a detekce (testování hypotéz na základě věrohodnostního poměru), diskutována jejich numericky robustní implementace a řešení reálných aplikačních problémů v oblasti průmyslových regulací, robotiky a avioniky.

Požadavky:

Základní znalosti teorie dynamických system, pravděpodobnosti a statistiky.

Osnova přednášek:

1. Opakování statistiky

2. MS, LMS a ML odhad

3. Bayesovský přistup, model dynamického systému

4. Identifikace parametrů ARX modelu

5. Sledování časově proměnných parametrů, metody zapomínání

6. Numercky robustní algoritmy odhadování

7. Regrese s využitím Gausovských procesů

8. Stochastický systém, pravděpodobnostní definice stavu, Kalmanův filtr

9. Kalmanův filtr pro barevné šumy, rozšířený Kalmanův filtr

10. Stochastick=é dynamické programování, LQ a LQG řízení, separační princip

11. Metody detekce a izolace poruch

12. Věrohodnostní poměr - teorie a aplikace

13. Nelineární odhadování - lokální a globální aproximace

14. Metody Monte Carlo

Osnova cvičení:

Náplní seminářů je práce na zadaných projektech (implementace vybraných algoritmů v Matlabu, řešení konkrétních technických problémů), Předmětem kontroly jsou funkční algoritmy a závěrečná zpráva.

Náplní domácích úkolů je řešení vybraných teoretické problému, předmětem kontroly je písemná zpráva.

.

Cíle studia:

Schopnost řešit inženýrské problem v oblasti odhadování a filtrace s využitím rigorózních teoretických základů.

Studijní materiály:

Lewis, F. L., L. Xie, D. Popa: Optimal and Robust Estimation: With an Introduction to Stochastic Control Theory, CRC Press, 2005. ISBN 978-1-4200-0829-6

Simon, D.: Optimal State Estimation: Kalman, H Infinity, and Nonlinear Approaches. Wiley, 2006, ISBN: 978-0-471-70858-2

Slidy přednášek (WEB/Moodle)

Zadání samostatných prací a domácích úkolů (WEB/Moodle)

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B3M35OFD
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4670106.html