Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Řízení podnikové informatiky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
MI-MBI.16 Z,ZK 5 3P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Předmět je zaměřen na operativní a taktické řízení podnikové informatiky. Studenti získají znalosti z oblastí řízení podnikových procesů, ICT služeb a architektur v podnikové informatice. Dále se seznámí s principy, modely a standardy (ITIL, COBIT) v řízení podniké informatiky, životním cyklem a řízení ICT služeb a řízením zdrojů (sourcing). Součástí předmětu je i problematika systémové integrace, především integrace aplikací, informací a přístupu k IS.

Požadavky:

Pro opakovače: Pro uznání v předmětu MBI musí mít student oba předměty RIC a SIN.

Pro opozdilce: MBI nahrazuje chybějící RIC, případně chybějící SIN.

Osnova přednášek:

1. Podniková informatika - pojmy a komponenty. Vývojové etapy a varianty řešení podnikové informatiky.

2. Principy řízení podnikové informatiky. Architektury v podnikové informatice.

3. Vybrané rámce a standardy řízení podnikové informatiky (ITIL, COBIT a další).

4. Faktory ovlivňující řízení podnikové informatiky.

5. Referenční model řízení podnikové informatiky.

6. Řízení podnikových procesů a služeb podnikové informatiky, typy služeb, architektura služeb, SLA.

7. Řízení zdrojů podnikové informatiky (sourcing).

8. Řízení nákladů podnikové informatiky.

9. Řízení provozu podnikové informatiky. Řízení incidentů, problémů a požadavků.

10. Integrace podnikového informačního systému - specializace, teorie byznys/IT souladu.

11. Integrace a informační technologie - výpočetní modely, middleware a orientace na služby (SOA).

12. Řešení zaměřené na integraci aplikací, informací a přístupu k IS.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Předmět je zaměřen na operativní a taktické řízení podnikové informatiky. Studenti získají znalosti z oblastí řízení podnikových procesů, ICT služeb a architektur v podnikové informatice. Dále se seznámí s principy, modely a standardy (ITIL, COBIT) v řízení podniké informatiky, životním cyklem a řízení ICT služeb a řízením zdrojů (sourcing). Součástí předmětu je i problematika systémové integrace, především integrace aplikací, informací a přístupu k IS.

Studijní materiály:

1. Ambler, S.W.:Process Patterns: Building Large-Scale Systems Using Object Technology, Cambridge University Press 1998,ISBN 0521645689,,

2. Hall, A.J.: Accounting Information Systems, Cengage Learning 2013, ISBN 9781111972141

3. Voříšek, J. - Pour, J.: Management podnikové informatiky, Professional Publishing 2012, ISBM 978-80-7431-102-4

4. Gála, L. - Buchalcevová, A. - Jandoš, J.: Podniková architektura, Tomáš Bruckner 2012, ISBN 978-809-0466-166

5. Gála, L. - Pour, J. - Šedivá, Z.: Podniková informatika, Grada 2009, ISBN 978-80-247-2615-1

Poznámka:

Pro studenty opakovaně zapsané do studia: Pro uznání předmětu MBI musí mít student úspěšně absolvované dva předměty RIC a SIN. Pro opozdilce: MBI nahrazuje chybějící RIC, případně chybějící SIN.

Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/link/course.php?cx=MI-MBI.16
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4669506.html