Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Šíření vln pro bezdrátové spoje

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B2M17SBS Z,ZK 6 2P+2C česky
Vztahy:
Předmět B2M17SBS nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět A8M17WCP (vztah je symetrický)
Garant předmětu:
Pavel Pechač
Přednášející:
Pavel Pechač
Cvičící:
Václav Kabourek, Pavel Pechač
Předmět zajišťuje:
katedra elektromagnetického pole
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenta s bezdrátovým přenosovým kanálem v reálném prostředí z hlediska šířená vln pro potřeby plánování pozemních i družicových bezdrátových spojů. Náplň zahrnuje jak hlubší teoretické základy šíření rádiových vln v atmosféře, tak praktické postupy návrhu pozemních i družicových, pevných i mobilních spojů v různých frekvenčních pásmech dle doporučení ITU-R.

Požadavky:

-

Osnova přednášek:

1. Kulová vlna ve volném prostoru, Friisův vztah, Fresnelovy zóny, odraz, difrakce a rozptyl vln v atmosféře

2. Specifické vlastnosti přenosových prostředí pro šíření elmag. vln z hlediska frekvenčního spektra a služeb, mechanizmy šíření vln v atmosféře

3. Šíření přízemní prostorové vlny v troposféře

4. Empirické a deterministické modely šíření vln

5. Směrové pozemní spoje, výkonová bilance

6. Mobilní spoje, šíření vln v městské zástavbě a interiérech

7. Širokopásmové parametry mobilního bezdrátového spoje

8. Problematika rušení bezdrátových spojů a frekvenční plánování v buňkových sítích

9. Bezdrátové optické spoje, spojení ve viditelné oblasti spektra

10. Šíření vln v anizotropním prostředí ionosféry a vliv ionosféry na bezdrátové spoje

11. Výkonová bilance družicového spoje

12. Plánování pokrytí pro družicové systémy

13. Úvod do dalších typů bezdrátových spojů (spojení s letadly/HAP/UAV, troposférický spoj, šíření vln v tunelech aj.)

Osnova cvičení:

1. Úvod, výpočetní aparát

2. Výpočty základních parametrů při šíření vln

3. Práce s doporučeními ITU-R

4. Obecný empirický model

5. Výkonová bilance pevného spoje

6. Výkonová bilance mobilního spoje

7.-9. Návrh pozemního směrového spoje - projekt

10.-12. Návrh výkonové bilance družicového spoje - projekt

13. Výpočet rušení

14. Prezentace výsledků projektů

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenta se základy šíření vln v atmosféře pro plánování bezdrátových spojů a principy výpočtu příslušných výkonových bilancí.

Studijní materiály:

[1] Pechač, P., Zvánovec, S., Základy šíření vln pro plánování pozemních rádiových spojů, BEN - technická literatura, 2007.

[2] Barclay L.W., Propagation of Radiowaves, 3rd Edition, IET, 2012.

[3] Saunders, S., Aragon-Zavala, A., Antennas and Propagation for Wireless Communication Systems, 2nd Edition, Wiley, 2007.

[4] ITU-R SG3 Recommendations.

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B2M17SBS
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost T2:B2-621
Pechač P.
09:15–10:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
Katedra 317, blok B2
místnost T2:C2-82
Pechač P.
11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
T2:C2-82
místnost T2:C2-82
Pechač P.
09:15–10:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
T2:C2-82
místnost T2:B2-621
Pechač P.
11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Katedra 317, blok B2

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4662406.html