Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Network Security

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
MIE-SIB.16 Z,ZK 5 2P+1C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra informační bezpečnosti
Anotace:

Studenti navíc získají teoretické i praktické zkušenosti s technologiemi a systémy pro detekci útoků v rozsáhlých vysokorychlostních sítích. Studenti budou seznámeni se základní problematikou statistického modelování komunikačních protokolů. Získají též základní teoretické a praktické zkušenosti potřebné pro provádění realistických simulací počítačových sítí. Studenti budou též stručně seznámeni s psychologickými aspekty síťové bezpečnosti a problematikou lidského faktoru při útocích na informační systémy.

Požadavky:

Basic general knowledge about the functioning of computer networks and systems. Basics from probability and statistics. Programming in any computer language.

Osnova přednášek:

1. Selected network protocols and their security aspects.

2. Basic cryptography for protection of communication protocols.

3. Technical and sociological methods of attacks on information networks and systems.

4. Technologies and systems for detection and prevention of network intrusions.

5. Monitoring of network traffic in high-speed networks.

6. Basic probabilistic aspects of modeling large-scale high-speed networks.

7. Realistic simulations of information networks.

8. Statistical methods for detection of network intrusions.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

The goal of the course is to teach the students basic security aspects of communication protocols in wired, optical, and wireless networks. Emphasis is put on detection and prevention of attacks on resources and informations systems in wired computer networks.

Studijní materiály:

Kaufman, Perlman & Speciner, ''Network Security, Private Communication in a Public World'', 2nd Edition. Prentice Hall, 2002, ISBN: 0130460192.

Stallings, ''Cryptography and Network Security: Principles and Practice'', 5th Edition. Prentice Hall, 2010, ISBN: 0-13-869017-0.

Anderson, ''Security Engineering: A Guide to Building Dependable Distributed Systems'', Wiley Publishing, 2008, ISBN: 0470068523.

Mitnick, Simon, Wozniak, ''The Art of Deception: Controlling the Human Element of Security'', Wiley, 2003, ISBN: 076454280X.

Poznámka:

Information about the course and courseware are available at https://courses.fit.cvut.cz/MIE-SIB/

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/MIE-SIB/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4659906.html