Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Runtime systémy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
MI-RUN.16 Z,ZK 5 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra teoretické informatiky
Anotace:

Student získá teoretické i praktické znalosti o běhových systémech a virtuálních strojích pro různé programovaci jazyky.

Požadavky:

Objektově orientované programování, strojový kód, programovací jazyky (C, C++, Java, Smalltalk nebo jiný dynamický jazyk).

Osnova přednášek:

1. Runtime pro jazyk C/C++, statické vs. dynamické linkování, position independent code, správa paměti.

2. Volací konvence, volání jádra, vyjímky a signály.

3. Virtuální stroje pro vyšší programovací jazyky: JVM, MSIL, Squeak, SELF.

4. Organizace objektové paměti. Object table. Immediate values.

5. Správa paměti, základní techniky čištění paměti.

6. Bytekód a jeho interpretace.

7. Just-in-time překlad, optimalizace hledání metod.

8. Pokročilé optimalizace: inlining, custom-compilation. SELF SIC.

9. Implementace vláken. Green vs. Native threads.

10. JVM: mapování vláken a synchronizačních primitiv na prostředky OS.

11. Vyjímky - implementace v jazycích C++, JVM, Smalltalk.

12. Bezpečnostní mechanismy ve VM. Verifikace bytekódu. Security Manager.

13. Volání externích funkcí. Volání funkcí implementovaných v jiných jazycích.

14. VM Bootstrap. metacircular VM.

Osnova cvičení:

1. TBD.

Cíle studia:

Cílem předmětu je završit vzdělávání v oblasti programovacich jazyků znalostí architektury běhových systémů a virtuálních strojů pro různé kategorie programovacích jazyků.

Studijní materiály:

Smith, J., Nair, R. ''Virtual Machines: Versatile Platforms for Systems and Processes''. Morgan Kaufmann, 2005. ISBN 1558609105.

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://moodle.fit.cvut.cz/courses/MI-RUN.16/ // Předmět není rozvrhován. Vyučující Vás kontaktujte před začátkem semestru.

Další informace:
https://moodle.fit.cvut.cz/courses/MI-RUN.16/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4656706.html