Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Web 2.0

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
MI-W20.16 Z,ZK 5 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Studenti se v předmětu seznámí s novými trendy a webovými technologiemi včetně jejich teoretických základů. Po úspěšném absolvování předmětu získají studenti přehled o architekturách webových aplikací, konceptech a technologiích pro programmable Web (architektura REST, Mashups), o základních mechanismech pro reprezentaci znalostí a sémantiky (mikroformáty, meta-data, ontologie, open linked data, apod.), a o mechanismech pro kolektivní inteligenci (kolaborativní filtrování, predikce chování uživatelů), sociálních sítí a bezpečnosti.

Požadavky:

Znalosti softwarových architektur a webových technologií (HTTP, HTML, URI, XML), znalosti programování (Java, JavaScript) a počítačových sítí, znalosti statistiky, teorie grafů a základních algoritmů.

Osnova přednášek:

1. Web 1.0: základní koncepty a technologie URI, HTTP, HTML.

2. Web 2.0: read/write web, programmable web, democratized web, decentralized web, real-time web.

3. Architektura REST, RESTful webové služby.

4. Návrhové vzory RESTful služeb pro Web API, Mashups.

5. Meta-data, reprezentace znalostí, sémantika.

6. Anotace obsahu, mikroformáty, open link data.

7. Prvky uživatelského rozhraní, Rich User Experience.

8. Kolektivní inteligence, metody pro kolaborativní filtrování.

9. Rozhodovací stromy, analýza chování uživatelů.

10. Principy a technologie pro crowdsourcing, sociální sítě, folksonomie.

11. Protokoly pro real-time web.

12. Bezpečnostní mechanismy (OAuth, OpenID).

13. Bezpečnostní hrozby (phishing, X-site scripting), prevence útoků.

Osnova cvičení:

1. Návrh jednoduché Webové aplikace (funkce, data, uživatelské rozhraní).

2. Definování Web API aplikace.

3. Definování prvků uživatelského rozhraní.

4. Definování sémantiky dat a metadat pro aplikaci.

5. Implementace mechanismů pro kolektivní inteligenci.

6. Zabezpečení aplikace, ověření bezpečnosti.

Cíle studia:

Web 2.0 definuje nové modely pro sdílení, interoperabilitu a vytváření informací založených na kolaborativních přístupech. Web 2.0 ovlivňuje způsob interakce člověka s aplikacemi na Internetu a také způsob, jak mohou být informace na Internetu využívány a zpracovávány v rámci jiných aplikacích s přidanou hodnotou. Předmět Web 2.0 poskytne důležitý základ pro každého, kdo se v budoucnu bude zabývat návrhem a programováním moderních webových aplikací založených na nových principech a aktuálních webových technologiích.

Studijní materiály:

Vossen, G., Hagemann, S. ''Unleashing Web 2.0''. Morgan Kaufmann, 2007. ISBN 0123740347.

Segaran, T. ''Programming Collective Intelligence: Building Smart Web 2.0 Applications''. O'Reilly Media, 2007. ISBN 0596529325.

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://courses.fit.cvut.cz/MI-W20/

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/MI-W20/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4652806.html