Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Vyhledávání v multimédiích

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
MI-VMM.16 Z,ZK 5 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Student získá průřezové znalosti zahrnující rozhraní portálů s multimediálním obsahem, principy podobnostního vyhledávání, metody extrakce vlastností z multimediálních objektů, indexování a strukturu distribuovaných vyhledávačů.

Od B201 je vypisována nová, ekvivalentní verze předmětu NI-VMM.

Požadavky:

Základní znalosti databázových systémů, datových struktur, programování, internetových technologií, matematické analýza.

Osnova přednášek:

1. Webové platformy pro vyhledávání a sdílení multimediálního obsahu.

2. Webová rozhraní pro poskytování multimédií, modality a kvalita vyhledávání.

3. Textové a bag-of-words modely.

4. Podobnostní model vyhledávání - modelování a dotazy.

5. Podobnostní model vyhledávání - populární podobnostní míry.

6. Extrakce z obrázků - MPEG-7 deskriptory.

7. Lokální vlastnosti v obrázcích.

8. Techniky video retrieval.

9. Extrakce vlastností z audia, hudby a melodie.

10. Vyhledávání 2D tvarů a 3D modelů.

11. Principy metrického indexování.

12. Metrické přístupové metody.

13. Sjednocený model vyhledávání v (ne)metrických prostorech.

Osnova cvičení:

1. Úvod a výběr témat projektů.

2. Konzultace k zadáním projektů, dodatečný výběr témat projektů.

3. Konzultace k projektům.

4. Průběžná kontrola projektů.

5. Konzultace k projektům.

6. Odevzdávání projektů.

7. Rezerva.

Cíle studia:

Předmět uvádí do technologií vyhledávání multimediálního obsahu na webu. Jelikož multimediální aplikace a data získávají na webu stále větší prostor, nabízí předmět perspektivu pro budoucí vývojáře multimediálních aplikací a databází - v prostředí webu i mimo něj.

Studijní materiály:

slajdy ke kurzu +

1) Ricardo Baeza-Yates, Berthier Ribeiro-Neto. Modern Information Retrieval: The Concepts and Technology behind Search, 2011, Addison-Wesley Professional, ISBN-10: 0321416910

2) Phillipe Salembier, B. S. Manjunath, Philippe Salembier, Thomas Sikora. Introduction to MPEG 7: Multimedia Content Description Language, 2002, Wiley, ISBN-10: 0471486787

3) K. Selçuk Candan, Maria Luisa Sapino. Data Management for Multimedia Retrieval, 2010, Cambridge University Press, ISBN-10: 0521887399

4) Pavel Zezula, Giuseppe Amato, Vlastislav Dohnal, Michal Batko. Similarity Search: The Metric Space Approach, 2005, Springer, ISBN-10: 0387291466

Poznámka:

Předmět je nahrazen ekvivalentním NI-VMM // Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=2249.

Tento předmět obsahově navazuje na bakalářský předmět

Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=2249
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4652706.html