Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Návrh uživatelského rozhraní

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
MI-NUR.16 Z,ZK 5 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Studenti porozumí zasadám styku člověk-počítač a návrhu uživatelských rozhraní (UR) z teoretické stránky, naučí se používat formální popisy UR, formální uživatelské modely, základní pojmy a postupy. Seznámí se s rozhraními grafickými, řečovými i multimodálními. Díky získaným znalostem budou studenti schopni navrhovat vyspělá UR.

Od B201 je vypisována nová, ekvivalentní verze předmětu NI-NUR.

Požadavky:

Základní znalost o vývoji a životním cyklu software. Aktivní znalost libovolného programovacího jazyka.

Osnova přednášek:

1. Styk člověka s počítačem (Human-Computer Interaction, HCI) a uživatelská rozhraní (UR): definice, příklady, historie.

2. Informace a UR, úrovně vstupů a výstupů, uživatelské dovednosti, způsoby interakce. Standardizace UR.

3. Kognitivní aspekty teorie HCI, lidská čidla a zpracování informace v lidském mozku.

4. Teorie HCI (deskriptivní, prediktivní, Norman-Gulfsova).

5. Parametry lidského vnímání, omezení, použití při návrhu UR.

6. Uživatelský model, konceptuální model UR, persony.

7. Formální metody popisu dialogu (gramatiky, stavové diagramy).

8. Nástroje a technologie pro tvorbu UR.

9. Fáze návrhu UR, známé postupy. Scénáře. Podpora uživatele v UR (ošetření chyb).

10. Metody vyhodnocování a testování UR.

11. Řečové UR. Syntéza a rozpoznávání řeči.

12. Modalita a multimodální UR.

13. Speciální UR (3D, mobilní, a další).

Osnova cvičení:

1. [2] Zadání semestrální práce.

2. [4] Konzultace k semestrální práci.

3. Kontrola stavu semestrální práce.

4. [4] Konzultace k semestrální práci.

5. [2] Odevzdávání semestrální práce.

6. Zápočet.

Cíle studia:

Předmět se zabývá problematikou komunikace mezi člověkem a počítačem s důrazem na teoretické kognitivní základy, metodologie návrhu a nejmodernější technologické možnosti řešení interakce člověk-počítač.

Studijní materiály:

Disman, M. ''Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele''. Praha: Karolinum, 2000. ISBN 80-246-0139-7.

Žára, J., Beneš, B., Sochor, J., Felkel, P. ''Moderní počítačová grafika (2. vydání)''. Praha: Computer Press, 2005. ISBN 80-251-0454-0.

Shneiderman, B., Plaisant, C. ''Designing the User Interface: Strategies for Effective Human-Computer Interaction (4th Edition)''. Addison Wesley, 2004. ISBN 0321197860.

Nielsen, J. ''Usability Engineering''. Morgan Kaufmann, 1993. ISBN 0125184069.

Preece, J., Rogers, Y., Sharp, H., Benyon, D., Holland, S., Carey, T. ''Human-Computer Interaction: Concepts and Design''. Addison Wesley, 1994. ISBN 0201627698.

Kuniavsky, M. ''Observing the User Experience: A Practitioner's Guide to User Research''. Morgan Kaufmann, 2003. ISBN 1558609237.

Poznámka:

Předmět je nahrazen ekvivalentním NI-NUR // Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://courses.fit.cvut.cz/MI-NUR/.

Tomuto předmětu obsahově předchází na bakalářský předmět BI-TUR Tvorba uživatelského rozhraní.

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/MI-NUR/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4652206.html