Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Webové služby a middleware

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
MI-MDW.16 Z,ZK 5 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Studenti se v předmětu seznámí s novými trendy a technologiemi v oblasti architektur orientovaných na služby (SOA), webových služeb, middlewaru a cloud computingu včetně jejich teoretických základů.

Moderní aplikace vyžadují určitou míru flexibility vzhledem ke změnám, které mohou nastat v požadavcích kladené na aplikace. Z tohoto důvodu se dnes prosazují architektury, které umožňují navrhovat aplikaci jako soubor služeb a s jejich pomocí umožňují do jisté míry „konfigurovat“ procesy, které aplikace nabízí. Dalším důležitým požadavkem na návrh a implementaci moderních aplikací je zajistit jejich bezproblémový běh s ohledem na jejich spolehlivost, schopnost vypořádat se s nárazovou zátěží, jejich bezpečnost, apod. Předmět poskytne informace o konceptech, architekturách a technologiích, které umožňují návrh takových aplikací.

Opozdilcům: Komu chybí předmět MI-MDW, zapíše si ekvivalentní NI-AM1, který MI-MDW nahrazuje.

Požadavky:

Znalosti softwarových architektur a webových technologií (HTTP, HTML, URI, XML), znalosti programování (Java, JavaScript) a počítačových sítí, znalosti základních algoritmů.

Osnova přednášek:

1. Současná a budoucí role webových služeb v ICT průmyslu.

2. Pojem objekt, komponenta, služba. Architektura SOA.

3. Web Service Description Language (WSDL) a vybrané WS-* specifikace.

4. Representational State Transfer (REST) a její realizace RESTful, porovnání s WSDL.

5. Modelování procesů, workflow vzory, Business Process Execution Language (BPEL).

6. Architektury pro middleware: ESB, P/S, MQ.

7. Spolehlivost a škálovatelnost aplikací.

8. P2P systémy, případová studie Skype.

9. Model komerčního software vs model SaaS.

10. Cloud computing, architektura moderních aplikací.

11. Infrastructure as a Service (IaaS), distribuovaný výpočet a distribuovaný souborový systém.

12. Platform as a Service (PaaS), případová studie Google.

13. Software as a Service (SaaS), případové studie SalesForce, GoodData.

Osnova cvičení:

1. Analýza požadavků na aplikaci.

2. Návrh objektového modelu aplikace, integrace komponent a objektů.

3. Návrh Web API pro aplikaci (WSDL a RESTful).

4. Implementace aplikace v prostředí Webového serveru.

5. Implementace aplikace v prostředí pro cloud computing (např. Amazon, Google).

6. Zátěžové testy, porovnání výsledků.

Cíle studia:

Moderní aplikace vyžadují určitou míru flexibility vzhledem ke změnám, které mohou nastat v požadavcích kladené na aplikace. Z tohoto důvodu se dnes prosazují architektury, které umožňují navrhovat aplikaci jako soubor služeb a s jejich pomocí umožňují do jisté míry „konfigurovat“ procesy, které aplikace nabízí. Dalším důležitým požadavkem na návrh a implementaci moderních aplikací je zajistit jejich bezproblémový běh s ohledem na jejich spolehlivost, schopnost vypořádat se s nárazovou zátěží, jejich bezpečnost, apod. Předmět poskytne informace o konceptech, architekturách a technologiích, které umožňují návrh takových aplikací.

Studijní materiály:

Erl, T. ''Service-Oriented Architecture: Concepts, Technology, and Design''. Prentice Hall, 2005. ISBN 0131858580.

Steinmetz, R., Wehrle, K. ''Peer-to-Peer Systems and Applications''. Springer, 2005. ISBN 354029192X.

Foster, I., Kesselman, C. ''The Grid 2: Blueprint for a New Computing Infrastructure (2nd Edition)''. Morgan Kaufmann, 2003. ISBN 1558609334.

Reese, G. ''Cloud Application Architectures: Building Applications and Infrastructure in the Cloud''. O'Reilly Media, 2009. ISBN 0596156367.

Poznámka:

Opozdilcům: Komu chybí předmět MI-MDW, zapíše si ekvivalentní NI-AM1, který MI-MDW nahrazuje. // Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://courses.fit.cvut.cz/MI-MDW/

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/MI-MDW/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4652006.html