Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Pokročilý .NET

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
MI-DNP Z,ZK 4 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Studenti se naučí pokročílejší návrh aplikací na platformě .NET s použitím technologií WPF (Windows Presentation Foundation), WCF/WebAPI (Windows Communication Foundation) a EntityFramework. Rozumějí základům zmíněných technologií a dokáží je aplikovat na složitější návrh .NET aplikací. Navíc získají přehled o možnostech generování kódu v .NET a osvojí si jeho základní principy.

Požadavky:

Předpokládá se vstupní znalost na úrovní bakalářského předmětu BI-DNP.

Osnova přednášek:

1. Úvod do předmětu MI-DNP

2. Zopakování základů .NET

3. Entity Framework

4. .NET Core, ASP.NET Core, Angular STA

5. LINQ

6. NUnit and CI

7. WCF and WebAPI 7 Azure

8. Angular

9. WPF I

10. WPF II

11. WPF II

12. Asynchronní programování v .NET

Osnova cvičení:

Studenti budou pracovat na semestrální práci, v rámci které budou rozšiřovat výchozí šablonu aplikace podle toho, jak bude pokračovat výklad jednotlivých technologií.

Semestrální práce bude součástí hodnocení.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Pro WPF 4.5 in C#: Windows Presentation Foundation in .NET 4.5 (Matthew MacDonald)

C# in Depth (Jon Skeet)

Essential C# 6.0 (Mark Michaelis, Erik Lippert)

Programming Entity Framework: Code First (Julia Lerman, Rowan Miller)

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=2261

Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=2261
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4257206.html