Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Řízení letového provozu

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
621RILP Z 2 0P+2C+8B česky
Přednášející:
Terézia Pilmannová
Cvičící:
Terézia Pilmannová
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

Letové provozní služby a jejich rozdělení. Organizace toku letového provozu. Uspořádání vzdušného prostoru. Systémová podpora průletu letadla prostorem. Letový plán, forma, obsah. Rozstupy letadel. Zprávy letových provozních služeb, forma, obsah. Harmonizace a integrace ŘLP. CFMU a jeho subsystémy. Pružné využívání vzdušného prostoru –FUA. RVSM, RNP. Nové trendy v problematice ŘLP.

Požadavky:

Nejsou stanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Předmět má seznámit studenty s terminologií používanou při řízení letového provozu, užívanými systémy a novými trendy v rámci ŘLP. Dále s problematikou zajištění bezpečného, uspořádaného a hospodárného provádění letů.

Studijní materiály:

Havel K. a kol.: Řízení letového provozu. Praha. NADAS. 1988

Havel K. - Kulčák L.: Řízení letového provozu. Žilina. ES VŠDS. 1993

Kulčák L. a kol.: Zkušební testy pro teoretické zkoušky ŘLP CL. SLI. Praha. 1995

Kulčák L. a kol.: Air Traffic Management. Brno. CERM. 2002

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 2. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4237306.html