Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Studijní plán KOMBI bak. studium od 21-22 (obor LED)

Studijní obor: Letecká doprava
Studijní program: Technika a technologie v dopravě a spojích Typ studia: Bakalářské kombinované
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
1S K LED 21-22 P 1. sem. bak. KOMBI obor LED 21-22 povinné předměty V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 10 předmětů
30
2S K LED 21-22 P 2. sem. bak. KOMBI obor LED 21-22 povinné předměty V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 8 předmětů
30
Minimální počet kreditů 60
Počet předepsaných kreditů celkem 60
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 120
Celkový počet kreditů 180
Platnost dat k 19. 5. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30022022.html