Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Obchodně přepravní činnost

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
621OBP Z,ZK 3 2P+1C+12B česky
Přednášející:
Peter Vittek
Cvičící:
Peter Vittek
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

Obchodně provozní zkratky a názvosloví. Organizace a členění civilního letectví v ČR. Historie leteckého práva. Letecký zákon, letecké předpisy ICAO, EU. Mezinárodní organizace pro civilní letectví –IATA, ICAO, ECAC, JAA, EUROCONTROL. Letečtí dopravci. Prodej mezinárodní letecké dopravy. Globální distribuční a rezervační systém. Smlouvy mezi leteckými dopravci. Manuály a příručky pro letecký provoz. Letecká přeprava cestujících a zboží.

Požadavky:

nejsou stanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti legislativy a provozních postupů v civilním letectví.

Studijní materiály:

Kazda, T.: OPČ, skripta. VŠDS Žilina

Janek, V.: Mezinárodní let. Doprava a její regulace, přípravná skripta pro teorii ATPL (dle požadavků ÚCL). ČVUT Praha a VUT Brno

Jeppesen, S.: Teorie ATPL

Capoušek, L.: skripta OPC

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2021/2022:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4235606.html