Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Letiště

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
621LTTE Z,ZK 4 2P+1C+12B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

Vztažný bod a teplota letiště, vyhlášené délky vzletových a přistávacích drah –RWY. Pojezdové dráhy a odbavovací plochy, předpolí, dojezdové dráhy, značení pohybových ploch, světelné soustavy, ochranná pásma. Vliv provozu letiště do životních podmínek –ekologie okolí letiště. Návazná pozemní doprava

Požadavky:

Letecký provoz a předpis.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Základní znalost technické a provozní infrastruktury letišť, vzájemných vazeb jednotlivých zón letiště a vztahů letiště k území dotčenému provozem letiště.

Studijní materiály:

Předpis ICAO: Annex/L-14 Letiště, L-14/OP

Kazda A. ? Caves R., E.: Airport Design and Operation, 2nd Edition. Elsevier Science Ltd., Oxford. 2007. ISBN-13: 978-0-08-045104-6

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4235406.html