Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Letadla 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
621LTA2 Z,ZK 2 2P+1C+12B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Jakub Hospodka, Karel Hylmar, Daniel Urban
Cvičící:
Jakub Hospodka, Karel Hylmar, Daniel Urban
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

Letová způsobilost letadel – základní pojmy používané v prostředí technického provozu letadel. Zodpovědnost a povinnosti výrobce, odborného dozoru a provozovatele. Legislativní požadavky letové způsobilosti na mezinárodní a národní úrovni. Statická pevnost a standardizace v této disciplíně. Aeroelasticita, inherentní a provozní spolehlivost. Únavová pevnost letadel a predikce provozních rezurzů.

Požadavky:

Technická mechanika a pružnost, aeromechanika, matematické metody pravděpodobnosti a statistiky.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Odborné rozhodování v problematice letové způsobilosti letadel. Pensum vědomostí potřebných na posuzování stavu letadlové techniky v prostředí provozovatele letadel. Zaměření na znalosti vyžadované v technickém managementu provozovatele letadel a technického provozu letadel.

Studijní materiály:

Beňo, L.: Lietadlá, vysokoškolská učebnica, Bratislava, Praha, Alfa + SNTL 1988

Schindler, J.: Letová způsobilost a spolehlivost, skriptum, Praha, ČVUT 1982

Přredpisy: Part 21, Part 26, EU-OPS

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4235206.html