Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Numerické metody mechaniky

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
618NMM Z 3 2P+0C česky
Přednášející:
Ondřej Jiroušek
Cvičící:
Ondřej Jiroušek
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

Nejpoužívanější numerické metody pro řešení úloh mechaniky jako jsou metoda sítí, metoda konečných diferencí, metoda konečných prvků, metoda konečných objemů a metoda hraničních prvků. Časová i prostorová diskretizace problému. Metoda konečných prvků, princip a odvození základních rovnic. Matice tuhosti, matice hmotnosti, matice tlumení prvku i konstrukce. Metody řešení soustav algebraických rovnic. Numerická integrace. Programování MKP.

Požadavky:

Základy lineární algebry a maticový počet. Základy teorie pružnosti.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Přehled o nejpoužívanějších numerických metodách používaných pro řešení problémů pružnosti, plasticity a dynamiky.

Studijní materiály:

Z. Bittnar - J. Šejnoha: Numerical methods in structural mechanics, Thomas Telford, 1996.

K. Rektorys: Variational Methods in Mathematics, Science and Engineering, Volume 1. Springer Science & Business Media, 1980.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2021/2022:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4201506.html